TEENNÜS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEENNÜS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEENNÜS: (Üns. den) Müennes olma. * Kadınlaşma. Kadın gibi hareketlerde bulunma.

TEENNÜS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEENNİ: (Eny. den) Temkinli. Teenni eden. Ağır davranan. Devamını Oku

 • TEENNİ-İ HİKMET: Hikmetin yavaş yavaş ve akıllıca gibi, en faydalı şekilde zuhuru.(Nasılki bir ekmeğin vücudu; tarla, harman, değirmen, fırına terettüb eder. Öyle de, tertib-i eşyada bir teenni-i hikmet var. Hırs sebebiyle teenniyle hareket etmediği için o tertib-i eşyadaki manevi basamakları mürâat etmez. Ya atlar düşer ve yahut bir basamağı noksan bırakır; maksada çıkamaz. M.) Devamını Oku

 • MÜTEENNİYÂNE: f. Temkinli olarak. Ağır davranarak. Çekinip sakınarak. Devamını Oku

 • TEENNİ: İhtiyatlı ve akıllıca davranma. Bir işte acele etmeyip bir düşünce dairesinde hareket etme. (Teude de denir) Devamını Oku

 • TEENNİ: İhtiyatlı ve akıllıca davranma. Bir işte acele etmeyip bir düşünce dairesinde hareket etme. (Teude de denir) Devamını Oku

 • SEMAÎ MÜENNES: Bir kaideye bağlı olarak müennes işareti olmayıp kelimenin aslında müenneslik var gibi kabul edilen ve işitilmekle öğrenilen müennes kelime. (Bak: Müennes-i semaî) Devamını Oku

 • MÜENNES-İ SEMAÎ: Gr: Kelimenin kendisinde müenneslik edatı olmadığı halde, müennes sayılan ve öyle kullanılagelen kelime. Yed, şems… gibi. Devamını Oku

 • CEM-İ MÜENNES: Gr: Müfredinin şeklini bozmadan sonundaki müennes alâmeti olan (e “t”) kaldırılıp yerine (ât) getirilir. Müslime(t) : Müslimât gibi. Devamını Oku

 • RAKD: Uyumak üzere bulunma. Uykuya dalar gibi olma. Devamını Oku

 • CEM-İ MÜENNES-İ SÂLİM: Gr: Sonu ( $ ât) eki ile biten cemi’ler. Meselâ: Müminât: (Kadın mü’minler, mümineler) Sâdıkât, Hafiyyât, Sâlihât gibi. Devamını Oku

 • E: Gr: İstifham, sorgu edatı. (Ezehebe Nuri: Nuri gitti mi? derken Ezehebe’nin başındaki “E” harfi gibi) * Arapça kelimelerin sonuna “e” gelerek onları müennes yapmaya yarar. Âdil, Âdile… Emin, Emine… Kâmil, Kâmile… Nuri, Nuriye… gibi. (Bak: Müennes) Devamını Oku

 • MÜENNES: Dişi. Müzekkerin mukabili. * Gr: Hakiki, itibarî veya söylenişi cihetiyle “dişi” olan kelime.Müennes-i hakikî : Müzekker kelimenin sonuna bir “e-a” ilâve ederek yapılan kelime. Meselâ: (Kâtib: ): Erkek yazıcı. (Kâtibe: ): Kadın yazıcı.Sonu “e” ile biten kelimeler ekseriyetle müennestir. Muallime, Müdire, Sıddıka, Şahide gibi. Devamını Oku

 • MÜENNES: Dişi. Müzekkerin mukabili. * Gr: Hakiki, itibarî veya söylenişi cihetiyle “dişi” olan kelime.Müennes-i hakikî : Müzekker kelimenin sonuna bir “e-a” ilâve ederek yapılan kelime. Meselâ: (Kâtib: ): Erkek yazıcı. (Kâtibe: ): Kadın yazıcı.Sonu “e” ile biten kelimeler ekseriyetle müennestir. Muallime, Müdire, Sıddıka, Şahide gibi. Devamını Oku

 • TABİİYYET: Tabi’lik. Tâbi olma. Bir kimseye mensub bulunma. Bir devletin teb’asından olma. Devamını Oku

 • İSTİKDAM: Önde bulunma, öne geçme. * Çok ayaklı olma. Ayaklarının adedi fazla olma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar