TEDEBBÜR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEDEBBÜR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEDEBBÜR: Bir şeyin sonunu düşünmek, tefekkür etmek. Müdebbir olmak, tedbirli olmak. * Arkasını dönmek.

TEDEBBÜR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEDEBBİR: İleriyi gören, tedbirli ve ölçülü hareket eden. Devamını Oku

 • MÜTEDEBBİRÂNE: f. İlerisini görerek. Tedbirli ve ölçülü olarak. Devamını Oku

 • MÜDEBBİRÎN: (Müdebbir. C.) (Dübur. dan) Tedbirli ve düşünceli olan kimseler. Devamını Oku

 • RÜ’YET: Görmek, bakmak. İdare etmek. Göz ile veya kalb gözü ile görmek. * Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek. * Araştırmak. Devamını Oku

 • TEZAHÜR: Meydana çıkma, belirme, görünme. Gösteriş. * Birbirini korumak, birbirine arka olmak. * Arkalaşmak; yâni birbirine yardım etmek. * Avretine zıhar etmek, yani zevcesinin arkasını validesinin arkasına teşbih ederek “zuhruki kezuhri ümmî” demek. Devamını Oku

 • TEFEKKÜR: Fikretmek. Düşünmek. Fikri harekete getirmek.(Tefekkür, gafleti izale eder. Dikkat, teemmül; evham zulümâtını dağıtıyor. Lâkin nefsinde, bâtınında, hususi ahvâlinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilât ile tetkikat yap. Fakat afâkî, haricî, umumî ahvalâta teemmül ettiğin vakit sathî, icmalî düşün, tafsilâta geçme. Çünkü icmalde, fezlekede olan kıymet ve güzellik, tafsilâtında yoktur. Hem de âfâkî tefekkür, dipsiz Devamını Oku

 • HÜSN-Ü TEDBİR: İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek. * Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek. * Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek. Devamını Oku

 • MÜTEFEKKİR: Düşünen, derin mes’eleleri düşünen. Tefekkür ve teemmül edici olan. * Kuvve-i bâtınayı sarfeden. Âlim. Çok bilgili. (Bak: Tefekkür) Devamını Oku

 • RÜŞD: Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek. * Hayra isabet etmek. * Büluğa ermek. * İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek. * Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak. (Bak: İrşâd) Devamını Oku

 • TEREVVİ: Tefekkür etmek, düşünmek. Devamını Oku

 • TERVİE: Evmeyip tefekkür etmek. Acele etmeyip düşünmek. Devamını Oku

 • MİRSAD-I TEFEKKÜR: Tefekküre sebep olan. Devamını Oku

 • MİRSAD-I TEFEKKÜR: Tefekküre sebep olan. Devamını Oku

 • TEHEVVÜR: Korkusuzlukla düşünmeden hareket etmek. Sonunu düşünmeden birden bire karar vermek. * Kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi; maddi mânevi hiçbir şeyden korkmamak hâleti. Devamını Oku

 • TEB’AN: Bir şeyin arkasından gitmek ve ona tabi olmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar