TECHİZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TECHİZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TECHİZ: Donatma. Gereken şeyleri tamamlama. Cihazlanma. * Fık: Cenazenin yıkanmasından defnetmeğe kadar yapılması lâzım gelen şeyler ve bunları tedarik etme.

TECHİZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TECHİZÂT: (Techiz. C.) Donatım. Devamını Oku

 • TECHİZÂT-I ASKERİYE: Askerî teçhizat, askerî donatım. Devamını Oku

 • TECHİZ-İ MEYYİT: Ölünün yıkanıp, temizlenip, kefen ve sair ihtiyaçları tedarik edilerek hazırlanması. Devamını Oku

 • TECHİR: Büyütmek. * Genişletmek. Devamını Oku

 • TECHİL: Bir kimseyi câhil saymak, cahilliğini meydana koyma. Devamını Oku

 • TECHİYE: Meyletmek, eğilmek, yönelmek. * Ondan yana sürmek. Devamını Oku

 • SIFÂT-I ZÂTİYE: (Sıfât-ı lâzime – Sıfât-ı vâcibe) Allah’ın zatından ayrılması mümkün olmayan ve zatına lâzım ve vâcib olan sıfatlar. * Tecvidde: Harflerin zâtından ayrılması mümkün olmayan sıfatlarıdır. (Bak: Sıfât-ı ayniye) Devamını Oku

 • TECEHHÜZ: (Cihaz. dan) Hazır bulunma. Cihazlanma, hazırlanma. Devamını Oku

 • BANKİZ: Kutub bölgelerinde deniz suyunun donmasıyla meydana gelen buzların tamamı. Bunlar ençok Kuzey Buz Denizinde görülürler. Devamını Oku

 • CİHAZ: Âlet ve edevat.* Gelinin lüzumlu şeyleri. Çeyiz. * Cenazenin kaldırılması için lâzım olan eşya. Devamını Oku

 • CÜZ’İYYAT: Cüz’î olan şeyler. Ufak tefek şeyler. Mânası düşünüldüğünde zihinde ortaklık kabul etmeyen şeyler. Mânası başka şeylere şâmil olmayanlar. Devamını Oku

 • ZİYAFET: Misafire yedirip içirme, ikram etme. Misafir kabul etme.(Görünüyor ki; bu âlemin sâhibi -yaptığı şu kadar fiillerin delâletiyle- hârika bir sahâvete sahib olduğu gibi nur ve ziya ile dolu güneşler ve meyve ve semereler ile hâmile eşcar ve ağaçlar misillü pek çok hazineleri vardır. Binaenaleyh bu ebedî sahâvet, tükenmez servet, ebedî bir ziyafetgâhı ister ve Devamını Oku

 • ZİHAF: Çokluk. * Süstlük ve zayıflık ile yürümek. * Edb: İbarede uzun okunulması gereken bir sesli harfin, vezin zarureti ile kısa okunuşu. (Bunun zıddı: İmâle’dir) Devamını Oku

 • YEK-ÂVÂZ: f. Tek sesli, bir sesli. * Mc: Bir tarzda, bir şekil üzerine. * Edb: Başından sonuna kadar aynı kuvvette güzel olan manzume. Devamını Oku

 • İBN-ÜZ ZİNÂ: Zinâ sonucu meydana gelen çocuk. Piç. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar