TEBECBÜC Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEBECBÜC kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEBECBÜC: Sevinmek.

TEBECBÜC ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İBS: Sevinmek, ferah. Devamını Oku

 • BERSAK: Sevinmek, sürur ve ferah. Devamını Oku

 • BETAR: Çok fazla sevinmek. * Hayret. * Dehşet. * Tekebbürlenmek, gururlanmak. Devamını Oku

 • ŞEMATE: Destenik çiçeği. * Düşmana belâ, gam ve tasa geldiğinde şâd olup sevinmek. Devamını Oku

 • EZİB: Rezil, âdi ve aşağılık kimse. * Kıble rüzgarı. * Riyh-u cenub ile Sâbâ arasında esen yel. * Sevinmek, ferah ve neşat. Devamını Oku

 • İFTİHAR: Övünmek. Kendini beğenircesine kendinden ve yaptıklarından bahsetmek. * Başkasının iyi bir hali ile sevinmek. (Bak: Tahdis-i ni’met) Devamını Oku

 • EŞERR: Çok fazla sevinmek. * Tekebbürlük etmek, gururlanmak. * Çok şerli. En kötü ve şerli. Devamını Oku

 • TEFANİ: Birbirinde fâni olmak. Arkadaşının iyi ahlâkıyla sevinmek. Arkadaşının, kardeşinin meziyyet ve hissiyatı ile fikren yaşamak. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MUTÂVAAT: Mâlum sigasında olduğu halde müteaddi bir fiilin mechulü gibi mânası olan fiildir. (Sevinmek, dövünmek gibi) Devamını Oku

 • CÜMLE ŞİRÂN-I CİHÂN: f. Cihânın bütün arslanları. Devamını Oku

 • CÂR-ÜL CÜNÜB: Yabancı kimse. Akrabadan olmayan. Devamını Oku

 • CİLEN BA’DE CİLİN: Devirden devire, asırdan asıra. Devamını Oku

 • CİNUN (CİNAN): Gece karanlık olmak. Devamını Oku

 • HACAC (HİCÂC): Kaş kemiği. Devamını Oku

 • YE’CÜC VE ME’CÜC: Kısa boylu olacakları söylenen ve Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen ve ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin ismi.(Ye’cüc ve Me’cüc hâdisatının icmâli Kur’anda olduğu gibi, rivâyette bir kısım tafsilât var. Ve o tafsilât ise, Kur’anın muhkemâtından olan icmâli gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih sayılır. Onlar te’vil isterler. Belki râvilerin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar