TEBAYÜN-İ MESALİK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEBAYÜN-İ MESALİK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEBAYÜN-İ MESALİK: Mesleklerin farklılığı.

TEBAYÜN-İ MESALİK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEBAYÜNÂT: (Tebayün. C.) Tebayünler, iki şey arasındaki farklılıklar. Devamını Oku

 • TEBAYÜN-İ EFKÂR: Fikirlerin aykırılığı. Düşüncelerin farklı olması. Devamını Oku

 • MESALİK: (Meslek. C.) Meslekler. Tutulan yollar. Süluk edilen yollar. Devamını Oku

 • MESALİH: (Maslahat. C.) Maslahatlar. İşler. Devamını Oku

 • MESALİB: Eksiklikler. Ayıplar. Kusurlar. Devamını Oku

 • MÜTEBAYİAN: Alıcı ile satıcı. Devamını Oku

 • TEBAYÜ’: Bey’edişmek, bir malı diğer bir malla değişmek. Devamını Oku

 • TEBAYİ’: (Bak: Tabayi’) Devamını Oku

 • TEBAYÜN: İki şey arasındaki uyuşmazlık. Birbirinden ayrı ve başka olmak. İhtilâf vuku bulmak. Zıtlık. Devamını Oku

 • MESALİH-İ MÜRSELE: (Bak: Maslahat-ı mürsele) Devamını Oku

 • MÜTEBAYİN: Birbirine uymayan. Birbirine zıt olan. Birbirinden ayrı. Devamını Oku

 • MÜBAYENET-İ CEVHERİYYE: Her nev’in cevherinin ve fıtrat-ı asliyesinin birbirinden farklı ve ayrı oluşu. Cevherdeki farklılık. Devamını Oku

 • MAAL-FARIK: Yanlış olarak. Farklı olarak. Farklı olmakla beraber. Devamını Oku

 • MÜTEFARİK: Ayrı ayrı. Bir birinden farklı olan. Devamını Oku

 • MÜBAYİN: Farklı. Başka türlü. Muhalif. Diğerinin zıddı. Aksi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar