TEAVÜNÂT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEAVÜNÂT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEAVÜNÂT: (Teavün. C.) Yardımlaşmalar.

TEAVÜNÂT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEAVÜN: Yardımlaşmak. Birbirine muâvenet etmek.(Ey ikinci bozuk Avrupa! Senin çürük ve esassız esaslarının bir kısmı şunlardır ki: “Hâlik-ı Kerim’in kerem düsturlarından ve erkân-ı kâinatta kemâl-i itâatle imtisal edilen düstur-u teavünle; nebatat hayvanatın imdâdına ve hayvanat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumi kanunun Rahimâne, Kerimâne cilvelerini cidal zannedip, “Hayat bir cidaldir” diye ahmâkane hükmetmişsin. Acaba Devamını Oku

 • MÜTEAVİN: (Avn. dan) Yardımlaşan. Birbirine yardım eden. Devamını Oku

 • TEAVÜR: Elden ele gitmek. Devamını Oku

 • MUHALATÂT: Güzel anlaşmalar, karışmalar, uyuşmalar. Devamını Oku

 • İŞTİGALAT: (İştigal. C.) Meşguliyetler, çalışmalar, uğraşmalar. Devamını Oku

 • TECAVÜZÂT: (Tecavüz. C.) Tecavüzler. Sataşmalar. Haddi aşmalar. Devamını Oku

 • TECAVÜZÂT: (Tecavüz. C.) Tecavüzler. Sataşmalar. Haddi aşmalar. Devamını Oku

 • MUTAREDAT: (Mutarede. C.) Saldırmalar, vuruşmalar, çarpışmalar. Devamını Oku

 • HARB: İki veya daha çok devletin birbirleriyle siyasi alâkaları keserek silahlı kuvvetlerle çarpışmaları, vuruşmaları. Devamını Oku

 • İNTİHABAT: (İntihab. C.) Yağmalar, talan etmeler, kapışmalar. Devamını Oku

 • MÜKÂTEBAT: (Mükâtebe. C.) Mektuplaşmalar, mükâtebeler, yazışmalar. Devamını Oku

 • TEELLÜFÂT: (Teellüf. C.) Hoş geçinmeler, alışmalar. Bağdaşmalar. Devamını Oku

 • MUSADEMAT: Çarpışmalar. Vuruşmalar. Müsademeler. Devamını Oku

 • İ’TİLAFAT: (İ’tilaf. C.) Uyuşmalar, anlaşmalar. Devamını Oku

 • MUAVİN: Yardımcı. Yardım eden. Vekil. * Mekteblerde ve resmi dairelerde müdürden so a gelen idare memuru. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar