TEALLÜL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEALLÜL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEALLÜL: (Bak: Taallül)

TEALLÜL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEALLİM: (İlm. den) Taallüm eden, ilim ve bilgi edinen, öğrenen. Talebe. Devamını Oku

 • MÜTEALLİL: Bahane ve özür ile vakit geçiren. Devamını Oku

 • MÜTEALLİK: Alâkalı. Bir yere bağlı, bir şeye mensub. Devamını Oku

 • TEALLİ: (C.: Tealliyât) Yüksek olma. Yükselme. Devamını Oku

 • TEALLİ: (C.: Tealliyât) Yüksek olma. Yükselme. Devamını Oku

 • MÜTEALLİN: Aşikâr, aleni ve meydanda olan. Devamını Oku

 • TAALLÜLÂT: (Taallül. C.) Ağır davranma. Devamını Oku

 • MÜTEALLİKAT: Yakın olanlar, müteallik olanlar. Akraba. * Gr: Bir cümlenin mânasını açıklayan, tamamlayan kelimeler. Devamını Oku

 • MÜTEALLİMÎN: (Müteallim. C.) İlm. den) Bilgi edinenler, ilim öğrenenler, talebeler. Devamını Oku

 • MÜTEALLİMÂNE: (İlm. den) f. Bilgi edinerek, ilim öğrenerek, taalüm ederek. Devamını Oku

 • TAALLÜL: (İllet. den) Vesile ve bahane arama. Bir işten kaçınma. * Mâzeret. Devamını Oku

 • TAALLÜN: Aleni, âşikâr, meydanda olma. Herkesin gözü önünde gibi bilinme. Devamını Oku

 • TAALLÜM: (İlim. den) İlim edinme. Öğrenme. Ders okuyarak öğrenme. Devamını Oku

 • HARAC-I MUKASSEME: Arazinin hâsılatından yerin tahammülüne göre alınacak bir vergidir. bu harac, hâsılata taallûk eder. Bir sene içinde hâsılat tekerrür ederse bu harac da tekerrür der. Fakat mahsulât mevcud olmayınca bu vergi de alınmazdı. Devamını Oku

 • ULÜ-L AZM: Kat’i azim sahibi, ciddiyet, sabır, sebat sahibi büyük zâtlar, hususan peygamberler (Aleyhimüsselâm). Başta Hz. Muhammed (A.S.M.), İsa, Musa, İbrahim, Nuh (A.S.).(Kur’an-ı Hakîm ehl-i şuura imamdır. Cin ve inse mürşiddir. Ehl-i kemale rehberdir. Ehl-i hakikata muallimdir. Öyle ise, beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat’idir. Çünkü, cin ve ins münacâtını ondan alıyor. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar