TEALLUK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TEALLUK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TEALLUK: Muhabbet etmek, sevmek. * Alâkalı olmak.

TEALLUK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEVEDDET: Dostluk. Sevgi. Muhabbet. Muhabbet etmek. Sevmek. Devamını Oku

 • TEVADD: Muhabbet etmek, sevmek. Devamını Oku

 • VEMK: Muhabbet etmek, sevmek. Devamını Oku

 • ELHUBBU-LİLLAH: Allah için sevmek. Muhabbet, dostluk, sevgi sırf Allah içindir. Hoş geçim, insanlara olan muhabbet Cenab-ı Hakk’ın rızası içindir. (Bak: Mana-yı harfî) Devamını Oku

 • VİDAD: Dostluk. Sevmek. Muhabbet. * Dost ve muhib. * Her şeye muhabbeti olan. Devamını Oku

 • ŞEFAKAT: Şefkat, acıyarak şefkatle sevmek. Karşılık istemeden merhamet edip acımak, sevmek. Devamını Oku

 • PERESTİŞ: f. Pek çok sevmek. Bendelik etmek. İbâdet etmek. Devamını Oku

 • MUHABBET: Sevgi, sevme. * Sohbet. Ruhun, kendisinden lezzet duyduğu şeye meyletmesi. (Zıddı: Buğzetme ve adavettir.)(Eğer denilse: Al-i Beyt’e muhabbeti, Kur’an emrediyor. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm çok teşvik etmiş. O muhabbet, Şialar için belki bir özür teşkil eder. Çünki ehl-i muhabbet, bir derece ehl-i sekirdir. Ne için Şialar hususan Râfızîler, o muhabbetten istifade etmiyorlar; belki, işâret-i Devamını Oku

 • TAZAMMUN: İhtiva etmek. İçine almak. İçinde başka şeyleri havi olmak. Muhit olmak. * Tazmini kabul etmek. Kefil olmak. * Man: Lâfzın, mevzuu olduğu mânanın cüz’üne delâlet etmesi. Devamını Oku

 • TASALLUT: Musallat olmak. Birini rahatsız etmek. Tebelleş olmak. Tahakkümane hareket etmek. Devamını Oku

 • İHBAB: Muhabbet etmek. Sevgisini göstermek. Devamını Oku

 • MUAŞAKA: Sevişme. Ziyadesiyle arz-ı muhabbet etme. Birbirini sevme. Karşılıklı aşk ve muhabbet. Devamını Oku

 • VİLAYET: Bir şeyi kudretle elde etme. * İl. * Birisine kefil olmak. * Dostluk. Muhabbet. Devamını Oku

 • FÜZUD: f. Çoğaltan, ziyadeleştiren, artıran. Muhabbet-füzud $ : Muhabbet artıran, sevgi artıran. Devamını Oku

 • İRTİBAT: Bağlanmak, raptedilmek. Muhabbet, dostluk ve alâkadarlık. * Düşmana karşı cenk için hudutta at sahibi olmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar