TAZARRUR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAZARRUR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAZARRUR: (Zarar. dan) Zarar ve ziyâna uğrama.

TAZARRUR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAZMİN: Kefil olmak. * Zarar verdiği kimsenin zarar ve ziyanını ödemek. * Edb: Başkasına ait bir mısra veya beyti intihâl ve tevârüd olmaksızın kendi şiirine alma san’atı. * Bir şeyi bir şeye dâhil etmek. * Zararı ödetmek. Devamını Oku

 • CUHAF: Zarar ve ziyân edici, zarar verici nesne, muzır. * Çok yemekten şişip ishal olmak. * Ölmek, mevt. Devamını Oku

 • ZİYANKÂR: f. Zarar veren, ziyancı. Zarar ve ziyan edici. Devamını Oku

 • ZARAR-I MAHZ: Fık: Kendisinin faydası yerine zararı olan. Devamını Oku

 • ZARAR-I HASS: Bir veya bir kaç şahsa âit olan zarar. Devamını Oku

 • MUTAZARRIR: Zarar ve ziyana uğrayan, zarar görmüş olan. Devamını Oku

 • ZARAR-I BEYYİN: f. Meydanda ve âşikâr olan zarar. Devamını Oku

 • ZARAR-I MA’NEVÎ: Huk: Tazminat. Manevî zarar ve ziyan. Devamını Oku

 • ZARAR: Lüzumlu ve kıymetli bir şeyin eksilmesi veya kaybolması. Ziyan. Kayıp.(Zarar, birşeye dahil olan eksikliktir ki, hastalık veya körlük, topallık gibi sakatlık demektir. Nitekim anadan doğma a’maya ve pek zayıf hastaya darir denilir. Mühimmat ve levazım tedarikinden âciz olmak da bu mânadadır. Binaenaleyh zararlılar; dertli, sakat, âciz, özürlülerdir. Bunların gayrı olan gayr-i uli-z zarar ise, Devamını Oku

 • MUHATARA: Tehlike. Korkulacak hâle tutulmak. * Zarar. Ziyan. Korku. * Tehlike ve zarar ihtimali olan. Devamını Oku

 • ZARAR-I ÂMM: Umumla ilgili zarar. Devamını Oku

 • VESEB: Sıçrama, atlama. Devamını Oku

 • VİSAB: Yatak, döşek. * Atlama, sıçrama. Devamını Oku

 • RAKADAN: Oynayıp sıçrama. Devamını Oku

 • ELİZ: f. Sıçrama. * Çifte, tekme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar