TASVİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TASVİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TASVİR: Hiss ve mahsusata münhasır olan ifâde. * Bir şeyi söz veya yazı ile anlatmak. Resim yapmak. * Bir şeye şekil ve suret vermek. Resim. * Edb: Görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz şeyleri bize gösterebilecek veya hariçte vücudu olmayan fakat hissedilen şeyleri duyurabilecek meleke.

TASVİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TASVİRÎ: Tasvire dair, tasvirle ilgili. Devamını Oku

 • TASVİBEN: Doğru bularak, tasvib ederek, münâsib görerek. Devamını Oku

 • TASVİT: (Savt. dan) Seslendirme, seslenme, ses çıkarma. Devamını Oku

 • TASVİB: Münasib görmek. Uygun ve doğru bulmak. * Aşağı indirmek. Devamını Oku

 • TASVİRAT: (Tasvir. C.) Tasvirler. Devamını Oku

 • TASVİG: (C.: Tasvigat) (Siga. dan) Kalıp şekline koymak. Eritip kalıba dökme. * Batırmak. * Kuyumculuk yapmak. Devamını Oku

 • TASVİBKERDE: f. Doğru bulunmuş, tasvib edilmiş, münasib görülmüş. Devamını Oku

 • TASVİBÂT: (Tasvib. C.) Tasvib edilip uygun görülen şeyler. Devamını Oku

 • EMR-İ İTİBÂRÎ: Hakikatta, hariçte vücudu olmayıp, var kabul edilen emir, iş. (İnsanın fiilleri, kesbi gibi.) (Bak: İtibâri) Devamını Oku

 • HÜSN-Ü MÜCERRED: Gayr olsun olmasın bizzat güzel olan şey. Bazı âza veya çizgilerin mütenasib terkib ve tertibiyle hâsıl olan hüsün, hüsn-ü mücerred değildir. Şartları zâil olsa, hüsün de zâil olur. Fakat, vücud, hayat, iman gibi varlıklar hüsn-ü mücerreddir ve bizzat güzeldirler. Güzellikleri başka şeylere bağlı değildir. * Hariçte maddi vücudu olmayan, ancak aklen mevsufsuz düşünülebilen Devamını Oku

 • FİGÜR: Fr. Oyuncunun hareketi. * Resim, şekil, canlı resim. * Mecaz. Devamını Oku

 • MÜRÜVVET: İnsaniyet. İnsanlığa uygun olan şeyi yapmak. Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak. * Ana baba saadeti. * Mertlik, yiğitlik. * Reculiyet. Devamını Oku

 • MA’DUMAT-I HÂRİCİYYE: İlm-i İlâhide olup, maddi vücudu olmayan şeyler. Devamını Oku

 • KARİKATÜR: Bir insanın veya bir şeyin gülünç bir tarzda yapılan resmi. * Kaba, âdi ve mizahi resim. Devamını Oku

 • TEVATÜR: Kuvvetli haber. * Müteaddid şeyler birbiri ardınca zâhir olmak. * Bir hususun söylenmesi hemen herkesin ağzında olup, gezmek. Şâyia. * Fık: İçinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemâate dayanan kuvvetli haber, ferdî olmayıp cemaate ait olan sağlam haber.(Mâlumdur ki; üç dört muhtelif yoldan gelenler, aynı bir hâdiseyi söyleseler, yakini ifâde eden tevâtür derecesinde o Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar