TASADDİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TASADDİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TASADDİ: Bir işe başlamak. * Taarruz etmek. * Yüz döndürmek. * Tesadüf etmek. * Vuku bulmak.

TASADDİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RABT: Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak. * Nizam vermek, intizam bulmak. * Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak. Devamını Oku

 • İKA’: (Vuku’. dan) Vuku buldurmak. Fena bir şey yapmak. Meydana getirmek. Yetiştirmek. Düşürmek. Devamını Oku

 • TEBAYÜN: İki şey arasındaki uyuşmazlık. Birbirinden ayrı ve başka olmak. İhtilâf vuku bulmak. Zıtlık. Devamını Oku

 • RECMETMEK: Taşlamak, taşlamak suretiyle öldürmek. * Mc: Aleyhte konuşmak. Devamını Oku

 • RECM: Taşlamak, taşa tutmak, taş ile insan öldürmek. * Atılan taş. * Kabre taştan nişan dikmek. * Şeytan üzerine atılan nücum. * Tardetmek, kovmak, sövmek. Terketmek. * Zan ve kıyas etmek. (L.R.) Devamını Oku

 • SEVK: Önüne katıp sürmek, ileri sürmek. Yollamak, göndermek. * Neticeye bağlamak. Devamını Oku

 • RÜ’YET: Görmek, bakmak. İdare etmek. Göz ile veya kalb gözü ile görmek. * Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek. * Araştırmak. Devamını Oku

 • İSTİLANE: Bir şeyi mülâyim görmek, mülâyim bulmak. Devamını Oku

 • TASVİB: Münasib görmek. Uygun ve doğru bulmak. * Aşağı indirmek. Devamını Oku

 • TAKBİH: Çirkin görmek. Beğenmemek. * Kabahatli bulmak. * Kötü gördüğünü bildiren söz söylemek. Devamını Oku

 • HEKM: Halka şerle taarruz etmek. Devamını Oku

 • HULUL: Girme. Dâhil olma. İçine gizlice giriş. * Birinin veya birkaç kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp girmek. * Halletmek. * Vuku’ bulmak. Zuhur etmek. * Gelip çatmak. * Bir menzile inmek. * Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud mesâmâtından kolaylıkla geçebilmesi ve bu esâsa dayanan kimya tahlil usulü. * Fiz: Mesamatı olan bir Devamını Oku

 • TELKİH: İlkah etmek. Aşılamak. * Aşı. * Cinsinin üremesini sağlamak. Devamını Oku

 • VAK’A: Hâdise. Olup geçen şey. Mes’ele. * Birini bir defada yere düşürmek. * Muharebe. * Vuku bulan. Devamını Oku

 • AKL: Sürmek. * Ölmek. * İp ile bağlamak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar