TARDİN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TARDİN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TARDİN: Kaftana yen etmek.

TARDİN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TARDİYE: Allah râzı olsun demek. (Bak: Tarziye) Devamını Oku

 • TARDİYE: Allah râzı olsun demek. (Bak: Tarziye) Devamını Oku

 • TARD: Sürme, kovma, uzaklaştırma. * Mektebden veya vazifeden uzaklaştırma. Hizmetten çıkarma. Devamını Oku

 • TAVDİ’: Atılmış pamuğu kaftana koyup cübbe dikmek. Devamını Oku

 • TARİD: (Tard. dan) Kovan, çıkartan, süren, tardeden. Devamını Oku

 • MEL’UN: Lânetlenmiş. Lânete lâyık. * Kovulmuş, tard olunmuş. Devamını Oku

 • MUTAREDE: (C.: Mutaredat) (Tard. dan) Saldırma, vuruşma, çarpışma. Devamını Oku

 • LEDM: Taşı taşla vurmak. * Yere düşen taştan çıkan ses. * Kaftana yama vurmak. * Defetmek, kovmak. Devamını Oku

 • TEMANÜ’: Çatışma ve birbirine mani olma. İhraç. Adem-i kabul. Tard. (Bak: Bürhan-üt temanü’) Devamını Oku

 • NÜŞUB: Dühul etmek, girmek, dâhil olmak. * İlgilendirmek, alâkalandırmak, taalluk etmek. Devamını Oku

 • NÜHUD: (Nühuz) Kalkmak, kıyam etmek, yerinden yükselmek. * Şiddetle muharebe etmek. Devamını Oku

 • NÜHUD: (Nühuz) Kalkmak, kıyam etmek, yerinden yükselmek. * Şiddetle muharebe etmek. Devamını Oku

 • DA’VÂ-YI NÜBÜVVET: Peygamberlik dava etmek. Peygamber olduğunu ilân etmek. Devamını Oku

 • NÜKUB: Rücu’ etmek, geri dönmek. * Udul etmek, ayrılmak. * (Nekbet. C.) Tâlihsizlikler, şanssızlıklar. Felâketler, musibetler, düşkünlükler. Devamını Oku

 • NÜCUM: Tulu’ etmek, doğmak. * Görünmek, zuhur etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar