TANZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TANZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TANZ: Herkesle eğlenme. Alay etmek.

TANZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TANZİM: (Nazım. dan) Sıraya koymak. Sıralamak. Dizmek. * Düzenlemek. Tertiblemek. * Islah etmek. * Manzum veya mensur olarak yazmak. Devamını Oku

 • TANZİC: Çok pişirmek. * Yakmak. Devamını Oku

 • TANZİF: (Nezafet. den) Temizlenmek. Temizlemek. Devamını Oku

 • TANZİR: Tazeleştirme, tazelendirme. Devamını Oku

 • TANZİD: Bir yere toplayıp yığmak. İstif etme. Devamını Oku

 • TANZİREN: Nazire olarak. Benzetme suretiyle. Devamını Oku

 • TANZİFÂT: Temizlik işleri. Temizlemeler. Devamını Oku

 • TANZİMAT-I HAYRİYE: Osmanlı Devletinde Sultan Abdülmecid zamanında başlayan ve (1839-1876) tarihleri arasındaki devreye Tanzimat-ı Hayriye denir. Sözde ıslahat için çalışılan devirdir. Bu, Gülhane Hatt-ı Hümayunu namında padişah fermanı ile başlatıldı. Bu devirde her şey yeniden tanzim edilecekti, yeni müesseseler kurulacaktı. Avrupa-vâri terakki esasları her yerde öğretilecek, Osmanlı Devleti ve İslâm Alemi ilerliyecekti. Fakat ıslaha ferdlerden Devamını Oku

 • TANNAZ: Herkesle eğlenip alay eden. Müstehzi. Devamını Oku

 • TANNAZ: Herkesle eğlenip alay eden. Müstehzi. Devamını Oku

 • İSTİSHAR: Alay etme, zevklenme, eğlenme. Devamını Oku

 • İSTİHZA: Alay etmek, birisi ile eğlenmek. * Birisini gülünç duruma düşürmek, maskara etmek. Devamını Oku

 • ALAY İMAMI: Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir alay askere imamlık vazifesini yapan subay. Devamını Oku

 • ALAY EMİNİ: Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir alay askerin hesap işlerine bakan subay ki, binbaşıdan alt derecededir. Devamını Oku

 • HİCV: (Hiciv) Birini şiir ile zemmetmek, onu gülünç hale koymak. Bu şekilde yazılan şiir veya manzume. * Alay etmek. (Bak: Hecv) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar