TALÂK-I BÂYİN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TALÂK-I BÂYİN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TALÂK-I BÂYİN: Yeniden evleniyorlarmış gibi kadının rızası ile tekrar nikâh edilmedikçe geri alınamayacağı talâk. Kadın istemiyorsa erkek zorla alamaz. İddet sırasında kadın, erkeğin evinde kalmaz. Erkek üçüncü defa verdiği bâin talaktan so a, üzerinden hulle geçmeden karısını bir daha (kadın istese de) alamaz. (Bak: Hulle)

TALÂK-I BÂYİN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HULLE: Ağır, pahalı. * Belden aşağı ve belden yukarı olan iki parçadan ibâret olan elbise. * Cennet elbisesi. * Fık: Üç defa kocasının boşadığı bir kadının dördüncü defa eski kocasına nikâh düşebilmesi için başka birine nikâhlanması. Müslim bir erkek karısını üç talak ile boşarsa, bu kadın ile tekrar nikahlanması haram olur. Ancak kadın, başka bir Devamını Oku

 • EBU TALİB: (…-619) Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.M.) amcasıdır. (Diyorsunuz ki: Amcası Ebu Tâlib’in imanı hakkında esahh nedir?Elcevap: Ehl-i Teşeyyu, imanına kail; Ehl-i Sünnet’in ekserisi, imanına kail değiller. Fakat benim kalbime gelen budur ki: Ebu Tâlib, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın risaletini değil; şahsını, zâtını gayet ciddi severdi. O’nun -o gayet ciddi- o şahsî şefkati ve muhabbeti, Devamını Oku

 • TALÂK SURESİ: Medenîdir. Nisâ Suresi de denir. Kur’an-ı Kerim’in 4. Suresidir. Devamını Oku

 • CEM-ÜL CEM: Gr: Bir defa cemi’olan kelimenin tekrar bir defa daha cemi olması. (Evliya; Evliyalar gibi.) * Tas: Vahdet-i vücuda dalmak. Bekabillah, Cenab-ı Hak’ta fâni olmak. Devamını Oku

 • BÂKİYÂT: Bakiler. Devam edenler. Geri kalanlar. Devamını Oku

 • BAZPES: f. Tekrar, yeniden. * Geri. Devamını Oku

 • TEKRAR: (Kerr. den) Bir şeyi iki veya daha fazla yapma. * Bir daha, yine, yeniden. Devamını Oku

 • TALİB: (C.: Tulleb-Tullâb-Talebe) İsteyen, istekli. * Talebe, öğrenci. Devamını Oku

 • EBU KATADE HARİS BİN RİB’İY (R.A.): Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine’ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) Devamını Oku

 • BÂKİYÂT-I SÂLİHÂT: İnd-i İlahîde ecr-i sâliha. Bâki olan sâlih ameller. * Elhamdülillah, Sübhanallah ve Allahuekber gibi kudsî kelâmlar. Devamını Oku

 • TATALLÜB: Bir defa daha istemek. Devamını Oku

 • MUAKKİBÂT: Gece ve gündüz melâikesi. * Namazı müteakib otuz üçer defa tekrar edilen tesbih. (Bak: Tesbih) Devamını Oku

 • İSTİTAL: Gözyaşları inci gibi dökülme. * Birbiri ardınca çıkma. Birbirinin peşinden çıkma. Devamını Oku

 • TALİD: Bir kimsenin (köle, câriye, hayvan gibi) canlı eşyası. Devamını Oku

 • NÜBÜVVET: (Nebi. den) Peygamberlik, nebi olmak, nebilik. Allah’ın (C.C.) emriyle vazifeli olarak insanları doğru yola çağırmak. (Bak: Muhammed (A.S.M.) – Resül)(…. Hem mâdem nev-i beşerde Nübüvvet vardır. Ve yüzbinler zât -Nübüvvet dâva edip mu’cize gösterenler – gelip geçmişler. Elbette umumun fevkinde bir kat’iyyet ile Nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) sabittir. Çünkü İsa (A.S.) ve Musa (A.S.) gibi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar