TAKVİM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAKVİM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAKVİM: Düzeltme. Doğrultma. Kıvamına koyma. Eğriyi doğru tutma. * Ta'dil etme. * Bir şeye kıymet tâyin eylemek. * Her gün güneşin doğuşu, batışı, ay ahkâmı ve süresi kaydedilmiş olan defter. * Günlük olaylardan bahseden gazete.

TAKVİM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AHSEN-İ TAKVİM: En güzel kıvama koyma. * Cenab-ı Hakkın her şeyi kendisine lâyık en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratması. İnsanın en yüksek ve câmi isti’dâd ve kabiliyetlerde ve en güzel surette yaratıldığı.(Envâ’-ı zihayat içinde en ziyade rızkın envâına muhtaç, insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün Esmâsına câmi’ bir âyine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharâtını tartacak, Devamını Oku

 • TAKVİS: (Kavs. den) Kavislendirme. Yay şekline koyma. Devamını Oku

 • TAKVİMÇE: f. Küçük takvim. Devamını Oku

 • ŞER’Î TAKVİM: (Bak: Takvim-i Arabî) Devamını Oku

 • TAKVİZ: Binayı yıkmak. Devamını Oku

 • TAKVİYE: Kuvvetlendirmek. * Kuvvetlendirilmek. Devamını Oku

 • TAKVİT: Besleme. Tagaddi. Devamını Oku

 • TAKVİD: Çok uzun boyunlu olmak. Devamını Oku

 • TAKVİB: Bir şeyi yerinden çekip koparma. * Yeri kazma. Devamını Oku

 • TAKVİL: (C.: Takvilât) İftira. Yalan söyleşmek. * Haber vermek. Devamını Oku

 • LÂM-UT-TAKVİYE: Takviye lam’ı. Bu harf Arabçada ve yerine ve mânâsına da kullanılır. Devamını Oku

 • TAKVİM-İ ARABÎ: Hicretten 17 sene so a görülen lüzum üzerine Hazret-i Ömer (R.A.) tarafından Kamer senesi esas ve hicret tarihi başlangıç sayılmak suretiyle tertiplenen takvim. Devamını Oku

 • TAKVİR (TAKAVÜR): Bir cismi yuvarlak kesmek. Devamını Oku

 • TEMHİD: (Mehd. den) Döşeme, yayma, düzeltme. * İskân etme. * Bir maddede özür, bahane beyan eylemek. * Özür sahibinin özrünü kabul ile tasdik eylemek. * Serd etme, izah etme, arz etme. * Mukaddeme yapma. Hazırlama. Devamını Oku

 • MÜSBET: İsbât olunan. Delilli. Açık ve sabit olan. * Menfinin zıddı. Pozitif, olumlu. * Yazılıp kaydedilmiş. Tesbit edilmiş olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar