TAKIYYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAKIYYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAKIYYE: Sakınmak. Kendini koruyup çekinmek. * Birinin mensub olduğu mezhebi gizlemesi. * Mümâşât.

TAKIYYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • PERHİZ: f. Sakınmak, çekinmek. * Vücuda zararlı ve tıbben muzır; ve dinen, zevk veren şeylerden sakınmak. * Hastalıkta bazı yiyecek ve içeceklerden sakınmak. Devamını Oku

 • İTTİKA: Sakınmak. Çekinmek. Günahlardan ve bütün kötülüklerden kendini çekmek. Takvâ ile amel etmek. (Bak: Amel-i salih) Devamını Oku

 • UZME: Aşiret. * Birinin mensub olduğu âile. * Akrabâ. Devamını Oku

 • TAHAFFUZ: Korumak, sakınmak. Kendini muhafaza etmek. * Barınmak. Devamını Oku

 • İHTİRAZ: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. Devamını Oku

 • İCTİNAB: Çekinmek. Sakınmak. Uzak olmak. Devamını Oku

 • TASAVVÜN: Kendini sakınmak. Devamını Oku

 • TESLİMİYET: Kendini Allah’a veya başka birinin iradesine terketmek, boyun eğmek. Devamını Oku

 • FAHRİYE: Bir kimsenin kendini medih için söylediği söz veya şiir. Fahre mensub ve müteallik olan. Devamını Oku

 • MENSUBÎN: (Mensub. C.) Mensublar. Mensub ve alâkadar olanlar. Bir daire veya yerin adamları. Devamını Oku

 • TEŞNİ’: Başa kakmak. * Davara binmek. * Silâh takınmak. * Kötülük yapmak. Kötü göstermek. Ayıplamak. * Birisinin çok şeni’ olduğunu söylemek. Devamını Oku

 • HAMİYET-FÜRUŞ: f. Kendini beğenip hamiyetli olduğunu iddia eden. Hamiyetli olduğunu göstermeğe çalışan. Devamını Oku

 • MENSUBÂT: (Mensub. C.) Bir yere mensub olanlar. Bir yerin adamları. Devamını Oku

 • İSM-İ MENSUB: Gr: Kelimenin sonuna Türkçede “Li”, Arabça ve Farsçada kelime sessiz harfle bitiyorsa, bir “î”, sesli harfle bitiyorsa; yerine göre sesli harf atılarak veya atılmayarak “î” veya “vî” harfi getirilerek yapılan, nereli ve nereye mensub olduğunu ifade eden isimdir. İstanbullu, İstanbulî; Mekkeli, Mekkî; Konyalı, Konevî; Bağdatlı, Bağdadî… gibi.) Devamını Oku

 • KUREYŞ: Kökü Hz. İbrahim’e (A.S.) dayanan, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in de (A.S.M.) mensub olduğu Arab kabilesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar