TA’KİF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TA’KİF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TA'KİF: Eğriltmek.

TA’KİF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • FİRNAS (FÜRÂNİS): (C: Ferânis) Boynu kalın arslan. * Köylü reisi. Devamını Oku

 • VÂFİ VE KÂFİ: Bol bol yeter. Devamını Oku

 • FİKR-İ FÂSİD: Bozuk fikir, fâsid fikir. Devamını Oku

 • FİRAŞ-I ZAİF: Fık: Cariyenin firaşı. (Bununla neseb sâbit olur) (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • BEYT-ÜZ ZİFÂF: Gelin odası. * Edb: Aynı vezinde iki mısra’dan ibâret söz. Devamını Oku

 • ZA’F-I TE’LİF: Edb: İbarenin, anlamayı güçleştirecek kadar karışık olması. Devamını Oku

 • ÜF: Kulak kiri. * Tırnak arasında olan kir. * Hüzün ve kedere işaret eden kelime. Devamını Oku

 • FİTNE-CU: f. Fesat arayan. Devamını Oku

 • FÎF: (C: Efyâf- Füyuf) Düz yer. Devamını Oku

 • FÜC’E: Ansızın, birdenbire. Devamını Oku

 • FÜRU’: (Feri’. C.) Bir kökten ayrılmış kısımlar. Dallar. Budaklar. * Bir sülâleden gelmiş torunlar. Çocuklar. * Fık: Cüz’î hüküm ve kaideler. Ahkâm-ı cüz’iyye. Devamını Oku

 • MU’TESİF: (Asf. dan) Zulüm yapan. Doğru yoldan ve adaletten ayrılıp haksızlık yapan. Devamını Oku

 • İF: Vakit. Devamını Oku

 • İMAM-I ŞÂFİÎ: (Hi: 150-204) İmam-ı Abdullah bin Muhammed diye de anılır. Üçüncü ceddi olan Şâfiî, hayatında Resulüllâh’ı (A.S.M.) gördüğü için o isimle anılır. Nesebi, Abd-i Menaf’da Peygamberimiz (A.S.M.) ile birleşir. Gençliğinde çok fakir bir hayat yaşadı. Çok ileri muhaddis ve müfessir-i Kur’andır. Usul-ü Hadis ve Fıkha dair te’lifatı vardır. Şâfiî Mezhebinin imamıdır. Tıb, şiir ve Devamını Oku

 • FÎ: Arabçada harf-i cerrdir. Mekâna ve zamana âidiyyeti bildirir. Ta’lil için, isti’lâ için ve yine harf-i cerr olan “bâ, ilâ, min, maa” harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef’ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te’kid mânası da vardı. (L.R.)Başka bir ifade ile kısaca (fî) : “İçinde, içine, hakkında, hususunda, üzere, dâir, mütedair, beherine ve herbirine” mânalarına gelir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar