TAKADDÜS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAKADDÜS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAKADDÜS: Mübarek kılmak. Kudsî kılmak. * Çok temiz olma. * Mukaddes olma.

TAKADDÜS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAKADDÜM: (Kıdem. den) Önde bulunma. İleri geçme. * Zaman veya mevki bakımından ileride olma. Devamını Oku

 • MÜTEKADDİS: (Kuds. den) Çok temiz olan. Takaddüs eden, kutsal olan. Devamını Oku

 • BEYT-ÜL MAKDİS: Mukaddes ev. Beyt-ül Mukaddes de denir. Çok eskiden Peygamberlerin inşâ ettikleri kudsî mâbet. Bir ismi de Mescid-ül Aksâdır. * İnsanın, Cenab-ı Hak’tan başka kimse ile tatmin olmayan kalbine de aynı isim verilir. Devamını Oku

 • ARZ-I MUKADDES: Kudsi, mübarek yer. Eski peygamberlerin çok eseri bulunan Kudüs, Filistin. (Arz-ı mukaddes: Temiz yer (arz-ı mutahher) ve mübarek yer demektir ki, Beyt-i Makdis’in bulunduğu yerdir. Vaktiyle birçok enbiyanın makarrı olduğundan böyle tesmiye olunmuştur. Bir rivayete göre İbrahim (A.S.) Lübnan Dağına çıktığı zaman, Allah Teâlâ: “Bak, gözün nereye kadar yetişirse orası mukaddestir ve zürriyetine Devamını Oku

 • KUDSÎ: (Kuds. dan) Mukaddes, kutsal, muazzez. Devamını Oku

 • MUKADDES: (Kuds. den) Takdis edilmiş olan. Temiz ve pâk. Noksan ve kusurdan müberra ve uzak olan. Her çeşit noksan, ayıp ve kusurlardan münezzeh ve uzak olan. Kudsi. Devamını Oku

 • KUDDUS: Kusur ve noksanlıklardan müberrâ olan, en mukaddes. Hiç eksiği olmayan, pâk, temiz. Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarındandır. * Mübarekliğin hadsiz derecesini ifâde eder. “En mukaddes” gibi. Devamını Oku

 • KADDESALLAH: Allah mübarek ve mukaddes eylesin. Devamını Oku

 • KUDDİSE: “Mübarek, kudsi ve mukaddes olsun.” anlamına gelen bir kelimedir. Devamını Oku

 • PAK: f. Temiz, saf, katıksız. Hep, tamam, mübarek, kudsi. Devamını Oku

 • TEVRİS: Vâris kılmak, mirâs bırakmak. Malının faydasını birisine âid kılmak. * Ateşi yakmak, alevlendirmek için tahrik etmek. (L.R.) Devamını Oku

 • TEBERRİ: Alâkasız olma. Sevmeyip yüz çevirme. * Temiz olma. Devamını Oku

 • ŞERİF(E): Şerefli, mübarek. * Peygamber neslinden ve Hazret-i Hüseyin soyundan olup İslâmiyete tam sadâkatla bağlı temiz kimse. (Bak: Sâdât) Devamını Oku

 • BÂKİYÂT-I SÂLİHÂT: İnd-i İlahîde ecr-i sâliha. Bâki olan sâlih ameller. * Elhamdülillah, Sübhanallah ve Allahuekber gibi kudsî kelâmlar. Devamını Oku

 • HADÎS-İ KUDSÎ: Mânası Peygamberimiz’e (A.S.M.) vahy veya ilham edilen, kelimesi kendisinden sudur eden kudsî kelâm. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar