TAHZİ’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAHZİ’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAHZİ': Yarma, kesme. * Ameliyat.

TAHZİ’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAHZİM: Kesmek. Devamını Oku

 • TAHZİZ: İsteklendirme, rağbet ettirme. Devamını Oku

 • TAHZİF: Saçını düzüp bezemek, süslemek. Devamını Oku

 • TAHZİL: Aşağılatmak, alçaltma, bayağılaştırma. Devamını Oku

 • MEZK: Yarma, yırtma. Kesme. Devamını Oku

 • TAHZİR: Yeşil renk verme. Yeşillendirme. * Hazırlama. Devamını Oku

 • TAHZİB: (Hizb. den) Takım haline getirmek. Hizibleştirmek. Gruplaştırmak. Devamını Oku

 • TAHZİB: (Hizb. den) Takım haline getirmek. Hizibleştirmek. Gruplaştırmak. Devamını Oku

 • TAHZİN: (Hüzn. den) Kederlendirme, tasalandırma. * Hazin hazin Kur’an-ı Kerim okuma. Devamını Oku

 • KATİA: (C.: Katâi’) Kesme, kat etme. * Kırılma. * Alâkayı kesme. Ahbaplığı kesme. * Vergi. * Arazi. Devamını Oku

 • ZEBH: Kesme, boğazlama. Kurban kesme. (Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da “zebiha” denir.) Devamını Oku

 • İCRAAT: (İcrâ. C.) Meydana getirilen işler. Yapılan işler. * Ameliyat. Tatbikat. Devamını Oku

 • BUTLAN-I HİS: Ameliyat için bir uzvun hissinin iptâli, duyarsız hâle getirilmesi. Devamını Oku

 • SEDG: Baş yarığı. * Baş yarma. Devamını Oku

 • CERRAH: Yarayı açıp tedavi eden, ameliyat yapan. Operatör. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar