TAHNİT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAHNİT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAHNİT: Mumyalamak. Ölüyü bozulmadan muhafaza etmek için ilâçlamak.

TAHNİT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAHN: (C.: Tahniyât) Öğütme, öğütülme. Devamını Oku

 • TAHNİK: (Hunk. dan) Boğmak. Devamını Oku

 • TAHNİYE: Kınaya boyamak. Devamını Oku

 • TAHNİB: Atın belinde ve ayaklarında eğrilik olmak. Devamını Oku

 • İSTİHFAZ: Hıfzetmek. Korumak. Muhafaza etmek. Bir şeyin muhafaza olunmasını birisinden rica etmek. Devamını Oku

 • HIRZ: Melce’. Sığınılacak yer. * Tılsım. Cenab-ı Hakk’ın muhafaza etmesine dair yazılı duâ. * Fık: Bir malın âdet üzere muhafazasına mahsus yer. * Muhafaza etmek. Devamını Oku

 • TELKİH: İlkah etmek. Aşılamak. * Aşı. * Cinsinin üremesini sağlamak. Devamını Oku

 • MEL’EME: Cem’etmek, toplamak. * Terbiye etmek, düzeltmek, ıslâh etmek. * Yara yırtığını bağlamak. Devamını Oku

 • İZAFE(T): Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak. * Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak. * Mal etmek. * Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması. Devamını Oku

 • İZAFE(T): Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak. * Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak. * Mal etmek. * Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması. Devamını Oku

 • RABT: Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak. * Nizam vermek, intizam bulmak. * Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak. Devamını Oku

 • TASADDİ: Bir işe başlamak. * Taarruz etmek. * Yüz döndürmek. * Tesadüf etmek. * Vuku bulmak. Devamını Oku

 • TAFK: (Tafak) Bir işe başlamak, mülâzemet etmek, başlayıp devamda sebat etmek. Devamını Oku

 • VÜLÂT: (Vâli. C.) Vâliler. * Sâhib çıkanlar. * Koruyan, muhafaza edenler. Devamını Oku

 • DAHDAHA: Yorulmak, yorultmak. * Yavaşlamak. * Muti etmek, emre itaat ettirmek. * Hor etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar