TAHKİM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAHKİM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAHKİM: Hakem tayin etmek. Hâkim nasbeylemek. * Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırmak, kavileştirmek. * Birisini fesattan men'eylemek. * Mahkemede hasmın dâvalarının açıkça belli olması için hâkimi değiştirmek.

TAHKİM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAHKİMÂT: Ask: Bir yeri düşmanın hücumuna karşı sağlamlaştırmak. Devamını Oku

 • TAHKİMÂT: Ask: Bir yeri düşmanın hücumuna karşı sağlamlaştırmak. Devamını Oku

 • TAHKİR-ÂMİZ: f. Hakaretle karışık söz. * Tahkir edici. Devamını Oku

 • TAHKİKÎ (TAHKİKİYE): Araştırma ile alâkalı. Tahkikata ait. Devamını Oku

 • TAHKİK: Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak. * Bir şeyi eksiksiz ve ziyâdesiz yapmakta mübâlağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek, künhüne vâkıf olmak, nihayetine erişmek demektir. Kur’an kıraat ıstılahında ise: Her harfin hakkını vermek, özel sıfatlarına riayet etmek, sesi tam mahrecinden çıkarmak, medleri gerektiği kadar uzatmak, hareke, ızhar ve Devamını Oku

 • TAHKİYE: Anlatmak. Hikâye etmek. Devamını Oku

 • TAHKİR: Hareket etmek. Hor görmek. Küçük görmek. Aşağı ve alçak addetmek. Devamını Oku

 • İMAN-I TAHKİKÎ: İmana aid bütün mes’eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü’minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i insaniyyeye nüfuz eder.) Devamını Oku

 • TAHKİKAN: İnceleyerek. Araştırma suretiyle. Hakikatını öğrenerek. Devamını Oku

 • TAHKİKÎ İMAN: (Bak: İman-ı tahkikî) Devamını Oku

 • TAHKİKAT: Araştırmalar. Hakikati ve doğruyu inceleyip öğrenmek için yapılan taharriyat. Devamını Oku

 • EHL-İ TAHKİK: Hakikatleri delilleri ile bilen âlimler. * Tahkik ehli. Devamını Oku

 • GIBB-ET TAHKİK: Tahkik ettikten so a. Devamını Oku

 • LEDE-T-TAHKİK: Tahkik olundukta. Devamını Oku

 • TAHKİRÂT: (Tahkir. C.) Tahkirler. Hor ve küçük görmeler. Hakaret etmeler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar