TAHKİK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAHKİK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAHKİK: Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak. * Bir şeyi eksiksiz ve ziyâdesiz yapmakta mübâlağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek, künhüne vâkıf olmak, nihayetine erişmek demektir. Kur'an kıraat ıstılahında ise: Her harfin hakkını vermek, özel sıfatlarına riayet etmek, sesi tam mahrecinden çıkarmak, medleri gerektiği kadar uzatmak, hareke, ızhar ve gunneleri okuyuş hassasiyetinin en son imkânını kullanarak okumaktır.

TAHKİK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAHKİKÎ (TAHKİKİYE): Araştırma ile alâkalı. Tahkikata ait. Devamını Oku

 • İMAN-I TAHKİKÎ: İmana aid bütün mes’eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü’minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i insaniyyeye nüfuz eder.) Devamını Oku

 • EHL-İ TAHKİK: Hakikatleri delilleri ile bilen âlimler. * Tahkik ehli. Devamını Oku

 • GIBB-ET TAHKİK: Tahkik ettikten so a. Devamını Oku

 • TAHKİKÎ İMAN: (Bak: İman-ı tahkikî) Devamını Oku

 • LEDE-T-TAHKİK: Tahkik olundukta. Devamını Oku

 • TAHKİM: Hakem tayin etmek. Hâkim nasbeylemek. * Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırmak, kavileştirmek. * Birisini fesattan men’eylemek. * Mahkemede hasmın dâvalarının açıkça belli olması için hâkimi değiştirmek. Devamını Oku

 • MÜKÂŞEFE: Gizli şeyleri birbirine açıp keşf ve izhar etmek, açığa çıkarmak. Meydana çıkarmak. * Bir hususu keşif yolu ile anlamak, bilmek. * Cenab-ı Hakk’ın zât ve sıfatlarına ve sâir sırlarına vukufiyyet. (Bak: Keşfiyat) Devamını Oku

 • TAHKİMÂT: Ask: Bir yeri düşmanın hücumuna karşı sağlamlaştırmak. Devamını Oku

 • TAHKİMÂT: Ask: Bir yeri düşmanın hücumuna karşı sağlamlaştırmak. Devamını Oku

 • TAHKİYE: Anlatmak. Hikâye etmek. Devamını Oku

 • TAHKİR: Hareket etmek. Hor görmek. Küçük görmek. Aşağı ve alçak addetmek. Devamını Oku

 • SÜKÛN: Durgunluk. Sâkin olmak. Hareketsizlik. * Dinmek, kesilmek. * Gr: Bir harfin (a,e,i,o) okunmayıp yalnız ses vermesi, harfin harekesiz olarak kendi sesi ile okunması. (Bak: Cezm) Devamını Oku

 • TAHKİKAT: Araştırmalar. Hakikati ve doğruyu inceleyip öğrenmek için yapılan taharriyat. Devamını Oku

 • TAHKİKAN: İnceleyerek. Araştırma suretiyle. Hakikatını öğrenerek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar