TAHİR(E) Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAHİR(E) kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAHİR(E): Temiz. Pâk. Abdesti bozacak veya guslü icab ettirecek şeylerden birisiyle özürlü olmayan. * Zâhir ve bâtında bütün ayıp ve kirlerden temiz, pâk olduğu için Hz. Peygamberimize de (A.S.) bu isim verilmiştir. * Müzikte: Makam ismi.

TAHİR(E) ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAHİR: Yüksek nefes. Devamını Oku

 • İFTİTAH TEKBİRİ: Namaza başlarken alınan tekbir. Namaz, her nevi dünya meşguliyetinden alâkayı keserek kılındığı için, Allahü Ekber diye iftitah tekbirini alarak namaza başladıktan so a ibadet esnasında dünya işi haram olup namazı bozar. Bu mâna için bu tekbire, tahrime adı da verilir. Devamını Oku

 • TAHİRAT: Pâk ve temiz olanlar. Devamını Oku

 • VEYL: Vay hâline, yazık, felâket, hüzün ve hüsran. * Cehennem’de bir çukur ismi veya Cehennem’in bir kapısına bu isim verilmiştir. * Vaid, tehdid makamında kullanılan azab kelimesidir. Devamını Oku

 • GÜLDESTE: Çok güzel şeylerden bir tutam. * Gül demeti. * Müzikte makam adı. Devamını Oku

 • TAHŞİYE: Derkenar, haşiye yazma veya yazılma. Devamını Oku

 • ÂMİR(E): Büyük me’mur. Emreden, iş gösteren. * Huk: Bir kimseyi öldürmek veya bir uzvunu kesmek ve sakatlamak tehdidiyle bir filli yapmaya veya yapmamaya zorlayan ve bu tehdidi yapmaya muktedir olan kimse. (Bak: İhcâc) Devamını Oku

 • TAHİYYET-ÜL MESCİD: Bir mescide veya bir camiye girildiğinde, sevab niyetiyle, oturmadan evvel kılınan namaz. Devamını Oku

 • ASİR(E): Üzüm ve benzeri şeyleri şıra yapmak veya yağını almak için sıkan. Devamını Oku

 • HUD: (Hâid. C.) Büyüklük. * Çok hürmet. * Bir Peygamber ismi. Rıfk, sükun ve vakar ile muttasıf olduğu için bu Peygambere Hud ismi verilmiştir. (A.S.) Yahudilere de bu isim söylenilmiştir. Nuh tufanından so a Yemen diyarında Hadremud civarında Ahkaf denilen yerde Ad Kavmine gönderilen Peygamber Hud (A.S.) idi. Devamını Oku

 • DEVİR: (Devr) (C: Edvâr) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek. * Bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek. Geçmiş dersleri hatırlama. * Bir şeyin çevresinde dolaşmak. Dönme. * Seyahat. Bir memleketi dolaşmak. * Bir şeyin kendi mihveri üzerinde dönmesi. * Aktarma, bir şeyin bir kaptan veya bir yerden diğerine nakli. * Bir şeyin diğerine teslimi. * Devamını Oku

 • RESÜL-ÜR RAHMET: Peygamberimize (A.S.M.) verilen bir isim. Çünkü bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Rahmeten lil-âlemîn’dir. Devamını Oku

 • SEYYİD: Efendi. * Hazret-i Muhammed’in (A.S.M.) soyundan olan, onun izinden giden. * Temiz ve fazilet sâhibi Müslüman zât. * Resül-i Ekrem (A.S.M.) herkesin imamı, büyüğü, önderi olduğundan kendisine bu isim de verilmiştir. (Bak: Sâdât) Devamını Oku

 • TAHİ: Çekilmiş. Uzatılmış. * Kesret, çokluk. Devamını Oku

 • TAH: Hamur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar