TAHDİS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAHDİS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAHDİS: (Hudus. dan) Söylemek. Anlatmak. Rivayet etmek. * Şükür ve teşekkür ile bildirmek. Görülen iyiliği herkese söylemek. * Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sözünü tekrarlamak.

TAHDİS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAHDİSÂT: Anlatmalar. Rivayet etmeler. * Teşekkürle bildirmeler. * Hadis anlatmalar. Devamını Oku

 • TAHDİD-İ SİNN: Yaş haddi. Emeklilik. Devamını Oku

 • TAHDİS-İ NİMET: Cenab-ı Hakk’a karşı şükrünü edâ etmek ve teşekkür etmek maksadiyle nâil olduğu nimeti anlatmak, onunla sevincini ve şükrünü bildirmek. (Bak: Küfran-ı ni’met)(Bâzan tevâzu’, küfran-ı ni’meti istilzam ediyor, belki küfran-ı ni’met olur. Bâzan da tahdis-i ni’met, iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çâre-i yegânesi ki; ne küfran-ı ni’met çıksın, ne de iftihar olsun. Meziyet Devamını Oku

 • TAHDİD: Hudutlandırmak. Sınırlamak. Sınırı belli etmek. * Tarif etmek. * Bir şeyi kasdetmek. * Keskin etmek. Bilemek. Devamını Oku

 • TAHDİ’: Aldatmak. Devamını Oku

 • YÂR-I GAR: Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın en sâdık sahabesi Hazret-i Ebubekir Radıyallahü Anh’ın ünvanı. Hicret esnasında en tehlikeli bir zamanda mağaraya girdiklerinde Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm’a sadakatla hizmet ettiğinden bu nam ile anılır. (Bak: Sıddık) Devamını Oku

 • TAHDİB: Kamburlaştırma. Kubbelendirme. Devamını Oku

 • TAHDİC: Dikkatle bakmak. * Atmak. Devamını Oku

 • TAHDİŞ-İ EZHAN: Zihinleri kurcalamak, tırmalamak. Devamını Oku

 • TAHDİR: (Hader. den) Örtülendirme, örtülü bulundurma. * Uyuşturmak. Devamını Oku

 • TAHDİDÂT: Tahditler. Sınırlamalar. Devamını Oku

 • TAHDİK: (Hadeka. dan) Gözünü dikip, ayırmadan ve dikkatle bakma. Devamını Oku

 • TAHDİM: Hizmet ettirmek. * Atın ayaklarının beyazlığı dirseklerinden aşağı olmak. Devamını Oku

 • MUHABBET: Sevgi, sevme. * Sohbet. Ruhun, kendisinden lezzet duyduğu şeye meyletmesi. (Zıddı: Buğzetme ve adavettir.)(Eğer denilse: Al-i Beyt’e muhabbeti, Kur’an emrediyor. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm çok teşvik etmiş. O muhabbet, Şialar için belki bir özür teşkil eder. Çünki ehl-i muhabbet, bir derece ehl-i sekirdir. Ne için Şialar hususan Râfızîler, o muhabbetten istifade etmiyorlar; belki, işâret-i Devamını Oku

 • TAKRİRÎ SÜNNET: Hazret-i Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm’ın, sahabelerinden birinin söylediğini veyahut işlediğini gördüğü halde, onu menetmiyerek sükût buyurmaları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar