TAHADDÜS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAHADDÜS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAHADDÜS: Yok iken peyda olmak. Ortaya çıkmak. Meydana gelmek. Olmak. * Haber vermek, sezgi.

TAHADDÜS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAHADD: Muhalefet edişmek, birbirine karşı gelmek. Devamını Oku

 • TAHADDÜB: (C.: Tahaddübât) (Hadeb. den) Kamburlaşma. Devamını Oku

 • TAHADDİ: Meydan okuma. Devamını Oku

 • TAHADDÜR: (Hader. den) (Kadının) örtünme(si). Tesettür. * Uyuşma, uyuşturulma. Devamını Oku

 • MEYL-İ TAHADDÎ: Meydan okuma meyli. Üstünlüğünü göstermek fikri. Devamını Oku

 • TAHADDÜR-İ MİYÂH: Suların akıp gitmesi. Devamını Oku

 • TAHADDİ MU’CİZESİ: Cenab-ı Hakk’ın, Resülüne inzal ettiği Kur’anın şeksiz, şüphesiz bir mu’cize-i ebediye olduğunu sarahaten göstermek için, şüphesi olanlara karşı “Kur’an’ın mislini ve nazirini yapın” diye meydan okuması. Devamını Oku

 • NEŞ’ET: Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek. * Çıkmak. Kaynak olmak. Devamını Oku

 • ZUHUR: Meydana çıkmak. * Ansızın meydana gelmek. * Baş göstermek. Görünmek. * Hulul. * Galip olmak. * Âlîkadr. Devamını Oku

 • SÜBUT: Sâbit, berkarar ve pâyidar olup durmak. Oynak ve müteharrik olmamak. Kat’i olarak meydana çıkmak. Sâbit oluş. Devamını Oku

 • AYB-I HÂDİS: Huk: Satılan eşya müşteri elinde iken ârız olan ayıb. (Müşterinin satın aldığı kumaşı kesip biçmesiyle meydana gelen hâl gibi) Devamını Oku

 • SÜVAR OLMAK: Ata binmek. Yola çıkmak. Devamını Oku

 • TAHASSUL: Hâsıl olmak. Üremek. Husule gelmek. Bir araya birikip sâbit ve bâki olmak. Netice olarak çıkmak. Devamını Oku

 • SÜ’B: Akıl geri gelmek. * Gittikten so a yine eski yerine dönmek, mekânına gelmek. Devamını Oku

 • HUDUS: Yeniden meydana gelme. So adan peyda olma. Yok iken vücuda gelme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar