TAHADDİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAHADDİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAHADDİ: Meydan okuma.

TAHADDİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEYL-İ TAHADDÎ: Meydan okuma meyli. Üstünlüğünü göstermek fikri. Devamını Oku

 • TAHADDİ MU’CİZESİ: Cenab-ı Hakk’ın, Resülüne inzal ettiği Kur’anın şeksiz, şüphesiz bir mu’cize-i ebediye olduğunu sarahaten göstermek için, şüphesi olanlara karşı “Kur’an’ın mislini ve nazirini yapın” diye meydan okuması. Devamını Oku

 • TAHADDÜB: (C.: Tahaddübât) (Hadeb. den) Kamburlaşma. Devamını Oku

 • TAHADD: Muhalefet edişmek, birbirine karşı gelmek. Devamını Oku

 • TAHADDÜR: (Hader. den) (Kadının) örtünme(si). Tesettür. * Uyuşma, uyuşturulma. Devamını Oku

 • TAHADDÜR-İ MİYÂH: Suların akıp gitmesi. Devamını Oku

 • HODRİ MEYDAN: “Kendine güvenen meydana çıksın!” mânâsında meydan okuma, kafa tutma. Devamını Oku

 • TAHADDÜS: Yok iken peyda olmak. Ortaya çıkmak. Meydana gelmek. Olmak. * Haber vermek, sezgi. Devamını Oku

 • KIRAAT (KIRAET): Okuma. Düzgün ve çabuk okuma. * Okuma kitabı. * Fık: Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumak.İnsan bir yazıyı ya kendi kendine yahut başkasına dinletmek üzere okur. Hususi mütâlaa nasıl olsa olur. Fakat dinletmekten maksad, anlatmak olduğu için o yolda okumanın dikkat edilecek bâzı noktaları vardır.Bir eser mensur ise onu okumağa Kırâet, manzum ise Devamını Oku

 • MEYDAN-I HARB: Savaş meydanı, muhârebe alanı, harp meydanı. Devamını Oku

 • MUTALAA: Bir mes’ele hakkında bilgi edinmek için tetkikatta bulunma, okuma, okuma ile meşguliyet. Devamını Oku

 • İNŞAD: Edb: Şiir okuma. Şiiri kaidesine uygun ahenk ile okuma. Sesini yükseltme. * Arayıp soruşturma. * Birisini hicvetme. * Kayıp olan bir şeyi haber verme. Devamını Oku

 • KIRAAT-I SEB’A: Kur’an-ı Kerim’i yedi türlü okuma tarzı. Mâna değişmemek üzere Kur’an-ı Kerim Kureyş, Huzeyl, Havâzin, Kinane, Sakif, Temim ve Yemen lehçeleriyle “sırat, mâlik, cibril” gibi kelimelerin yedi türlü okunmasına denir. * Yedi türlü okuma. Devamını Oku

 • MEYDAN-I İMTİHAN-I İNS Ü CÂN: İnsan ve cinlerin imtihan meydanı, yani dünya. Devamını Oku

 • MEYDAN-I HAŞİR: Haşir meydanı. Haşrin yeri.(Sual: Meydan-ı Haşir nerededir?Elcevab: $ Hâlik-ı Hakîm’in herşeyde gösterdiği hikmet-i âliye, hatta tek küçük bir şey’e, çok büyük hikmetleri takmasiyle tasrih derecesinde işaret ediyor ki: Küre-i Arz; serseriyane, bâd-ı heva azim bir dâireyi çizmiyor.. belki mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan-ı ekberin daire-i muhitasını çiziyor, gösteriyor. Ve bir meşher-i Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar