TAHABBÜB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAHABBÜB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAHABBÜB: Sevgi göstermek, muhabbet beslemek. Bir kimseyi dost ittihaz etmek. Sevdirmeği istemek.(Aç canavara karşı tahabbüb, merhametini değil, iştihasını açar; hem de diş ve tırnağının kirasını da ister. M.)

TAHABBÜB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAHABBÜŞ: Cem’olmak, toplanmak. Devamını Oku

 • TADBİB: Semiz etmek, beslemek. * Geri koymak. Devamını Oku

 • TEVELLA: (Tevelli) Birisini dost edinme. * Bir işi üzerine alma. * Dönme, yönelme, i’raz etme. * Ehl-i Beyt’e tam sevgi. * Akrabalık. Karabet. Yakınlık beslemek. Devamını Oku

 • TEVELLA: (Tevelli) Birisini dost edinme. * Bir işi üzerine alma. * Dönme, yönelme, i’raz etme. * Ehl-i Beyt’e tam sevgi. * Akrabalık. Karabet. Yakınlık beslemek. Devamını Oku

 • TEHABBÜB: (Bak: Tahabbüb) Devamını Oku

 • CEMAL: Yüz güzelliği. Fertteki güzellik. * Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsânı ile tecellisi. * Hak ile söylenen doğru söz. * Hüsün. (… Bir cemal sâhibi, dâima hüsn ü cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise, âhiretin vücudunu ister. Çünkü dâimi bir cemâl, zâil ve muvakkat bir müştaka razı olmaz. Onun da devamını ister. Bu da Devamını Oku

 • MEVEDDET: Dostluk. Sevgi. Muhabbet. Muhabbet etmek. Sevmek. Devamını Oku

 • NÜBÜVVET DA’VA ETMEK: Peygamber olduğunu bildirip doğruluğunu isbat için deliller göstermek, peygamberliğini ileri sürmek. Devamını Oku

 • TEATUF: Birbirine şefkat, muhabbet ve sevgi göstermek. * Birbirine bağlanma. Devamını Oku

 • MEZAHİB: Mezhebler. İslâm itikadı ve amel hususunda esas ittihaz olunan yollar. (Bak: Müctehid) Devamını Oku

 • Bİ-Z-ZARURE: Zarûri olarak, ister istemez. Devamını Oku

 • BÜTPEREST: f. Putu mâbut ittihaz eden. Heykellere ibâdet eden. (Bak: Putperest) Devamını Oku

 • BİRADERANE: f. Dostça, kardeşçe. Devamını Oku

 • YÂR-I BÎVEFÂ: Vefasız dost. Devamını Oku

 • HABİB: (Hubb. dan) Sevilen. Sevgili. Seven. Dost. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar