TAGALLÜB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAGALLÜB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAGALLÜB: Zorbalık. * Hilâf-ı hak olarak musallat olmak. İstilâ etmek. * Üstün gelmek.

TAGALLÜB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAGALLÜBÂT: (Tagallüb. C.) Zorbalıklar, tahakkümler. Devamını Oku

 • BÜLUD: Mukim olmak, ikamet etmek, oturmak. * Köhne olmak, eskimek. * Meclise geç gelmek. Devamını Oku

 • TERETTÜB: Sıralanmak. * Gerekmek. Lâzım gelmek. Netice olarak çıkmak. * Bir yerde aslâ kımıldamak, bir vecih üzere sâbit ve pâyidar olup durmak. * Zuhura gelmek. * Muayen sebeblerin, muayyen ve mukannen olan neticeler vermesi. Devamını Oku

 • TASALLUT: Musallat olmak. Birini rahatsız etmek. Tebelleş olmak. Tahakkümane hareket etmek. Devamını Oku

 • FART: İfrat, çok aşırı olmak. Aşırılık. * Acele etmek ve ansızın gelmek. * Yollara alamet olarak konulan işâret. Devamını Oku

 • NEŞ’ET: Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek. * Çıkmak. Kaynak olmak. Devamını Oku

 • TEGALLÜB: (Bak: Tagallüb) Devamını Oku

 • UKUK: Anaya babaya itaatsizlik ve hürmetsizlik etmek. Zorbalık, tanımamak, âsi olmak. Devamını Oku

 • TAKARRÜB: Yakınlaşmak. Yaklaşmak. * Zamanı gelmek. Vakti yakın olmak. Devamını Oku

 • TAHASSUL: Hâsıl olmak. Üremek. Husule gelmek. Bir araya birikip sâbit ve bâki olmak. Netice olarak çıkmak. Devamını Oku

 • TEGALÜB: Birbirine galebe etmek, birbirine üstün gelmek. Devamını Oku

 • TATAVÜL: Uzun olmak. * Büyüklenmek, kibirlenmek. * Birbirine muhalefet etmek, karşı gelmek. Devamını Oku

 • TAMM: Saçını kesmek. * Galebe etmek. Galib gelmek. * Yükselmek, yüce olmak. * Defnetmek, gömmek. Devamını Oku

 • TASLİT: Musallat etmek. Birini başka birine belâ etmek. Sataştırmak. Devamını Oku

 • TEREHHÜB: Korku içinde olarak Allah’a sağlam kulluk etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar