TAGADDİYÂT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAGADDİYÂT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAGADDİYÂT: (Tagaddi. C.) Gıdalanmalar, beslenmeler.

TAGADDİYÂT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAGADDİYÂT: (Tagaddi. C.) Gıdalanmalar, beslenmeler. Devamını Oku

 • TAGADDİ: (Gıda. dan) Gıdalanmak, beslenmek. * Sabah yemeği. Devamını Oku

 • TAKVİT: Besleme. Tagaddi. Devamını Oku

 • TEGADDİ: (Bak: Tagaddi) Devamını Oku

 • MÜTEGAZZİ: Gıdalanan, tagaddi eden. Devamını Oku

 • BÜYÛTÂT: (Büyût. C.) Asilzâde aileleri. * Asil kimseler, soylu kişiler. * Ev kümeleri. Devamını Oku

 • TİZ-PÂ(Y): f. Tez, süratli, ayağına çabuk. Devamını Oku

 • ÂYÂT: (Âyet. C.) Âyetler. * Cenab-ı Hakk’ın sıfât ve kudreti hakkında görülen âşikâr deliller, bürhanlar. * Menziller. Mekânlar. Devamını Oku

 • ŞİFAHİYÂT: Ağızdan söylenilen, şifahî olan, sözlü ifadeler. Devamını Oku

 • BÜYÛT: (Beyt. C.) Beytler, evler. Devamını Oku

 • ÂYÂT-I MUHKEMÂT: Manası kat’i ve açık olan Kur’an âyetleri. Devamını Oku

 • ÂYÂT-I MUHKEMÂT: Manası kat’i ve açık olan Kur’an âyetleri. Devamını Oku

 • TÜRÜŞ-RU(Y): (C.: Türüşruyan) Asık suratlı, ekşi yüzlü. Devamını Oku

 • TEDELLİYÂT: (Tedelli. C.) Nazlanmalar. * Eğilmeler. * Tevâzu göstermeler. Devamını Oku

 • TEMENNİYÂT: (Temenni. C.) Temenniler, dilekler, istekler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar