TADYİF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TADYİF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TADYİF: Konuk almak.TAF' : Ateşin sönmesi.

TADYİF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TADYİ’: Zâyi etmek, kaybetmek. Devamını Oku

 • KABZ: Tutmak. Ele almak. Kavramak. Almak. * Tahsil etmek. Teslim almak. * Amelde zorluk çekmek. * Kuşun süratle uçması. * Mülk. Devamını Oku

 • İKTİBAS: Bir söz veya yazıyı olduğu gibi veya kısaltarak almak. Birisinden ilmen istifade etmek. İstifade suretiyle almak, alınmak. * Söz arasında Kur’an-ı Kerimden veya Hadis-i Şeriftden veya başka makbul eserlerden bir cümlenin kâmilen veya kısmen az tasarruf ile veya tasarrufsuz alınması. * Ateş almak. * Ödünç almak. Devamını Oku

 • EYYAM-I KUR’ANİYE: Kur’an-ı Kerim’e göre olan günler (…Semavatta herhangi bir kürenin kendi etrafında bir defa dönmesi ile gün; mensub olduğu seyyarenin etrafında bir defa dönmesi ile de senesi meydana gelir. Her yıldızın kendine göre bir günü ve senesi vardır. Meselâ: Şems-üş-şumusun bir günü ellibin sene ve Şi’ra yıldızının bir günü bin senedir.) Devamını Oku

 • TER’İF: Burnundan kan almak. Devamını Oku

 • CEZF (CÜZÂF): Bir şeyi ölçmeden tartmadan almak. Devamını Oku

 • TALTİF: İltifat etmek. Bir iyilik yaparak gönül almak. Yumuşatmak. Devamını Oku

 • İSTİŞMAM: Koklamak. Kokusunu almak. * Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak. * Uzaktan haber almak. Devamını Oku

 • MÜBAYAA: Satın almak. Pazarlıkla bir şeyin değerini verip almak. Devamını Oku

 • TAAVVUZ: (İvaz. dan) Bedel almak. Bir şeye karşılık almak. * Bir şey karşılığı olarak alınmak. Devamını Oku

 • İRTİKÂB: Bir işe girişmek. * Kötü bir iş işlemek. Rüşvet almak gibi çirkin bir şey yapmak. * Bir makamı âlet ederek, hakkı olmayan para veya malı hile ile almak. Devamını Oku

 • NE’Ş: şiddetle ve kahirle almak. Zorla almak. Devamını Oku

 • TEZYİF: Çürütmek. Küçük düşürmek. Eğlenmek, alaya almak. * Bir şeyin dışını tezyin ve tanzim edip, içini fena yapmak. Kötü ayar etmek. * Tahkir etmek. Devamını Oku

 • NAKR: Oymak, kazmak. Taş oymak. * Kuşun yem toplaması. * Vurmak. * Sıklık vermek. * Ağaç üstüne nakşetmek. * Tanbur çalmak. * Üflemek. * Dille ıslık çalmak. * Parmak çıtlatmak. Devamını Oku

 • İSTİKRAZ: Borçlanmak. Ödünç almak. Borç almak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar