TADRİC Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TADRİC kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TADRİC: Kanatmak.

TADRİC ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TADRİM: Ateş yakmak. Devamını Oku

 • TADRİS: Tecrübe görmüş olma. Devamını Oku

 • TADRİ’: Yakın etmek, yaklaştırmak. Devamını Oku

 • TADRİYE: Kandırmak. * Çok hırslı olmak. Devamını Oku

 • TADRİB: Kebabı iyi pişirmek. * Avazı güzelce çekip nağmelendirmek. (Buna “tadrib-i fi-s-savt” denir). Devamını Oku

 • TEDMİYE: Vurup kanatmak. Devamını Oku

 • CÜMLE ŞİRÂN-I CİHÂN: f. Cihânın bütün arslanları. Devamını Oku

 • CÂR-ÜL CÜNÜB: Yabancı kimse. Akrabadan olmayan. Devamını Oku

 • CİLEN BA’DE CİLİN: Devirden devire, asırdan asıra. Devamını Oku

 • CİNUN (CİNAN): Gece karanlık olmak. Devamını Oku

 • HACAC (HİCÂC): Kaş kemiği. Devamını Oku

 • YE’CÜC VE ME’CÜC: Kısa boylu olacakları söylenen ve Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen ve ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin ismi.(Ye’cüc ve Me’cüc hâdisatının icmâli Kur’anda olduğu gibi, rivâyette bir kısım tafsilât var. Ve o tafsilât ise, Kur’anın muhkemâtından olan icmâli gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih sayılır. Onlar te’vil isterler. Belki râvilerin Devamını Oku

 • MÜCİC: Gebe kadın. (Hamli zâhir olan) Devamını Oku

 • DÜCÜC: (Decâc. C.) Tavuklar. Tavuk, horoz ve piliç cinsleri. Devamını Oku

 • ŞART VE CEZA FİİLİNDEN TEREKÜB ETMİŞ CÜMLEYE ŞART VE CEZA CÜMLESİ DENİR. MESELÂ: (MEN YATLUB YECİD: Kim isterse bulur) cümlesinde olduğu gibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar