TA’BİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TA’BİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TA'BİYE: Askerleri bir arazide düşmana karşı tam tedbir ve nizam üzere yerleştirme. * Muharebe toplarının yeri, istihkâm parçası. * Muvaffakiyet için kullanılan vâsıtalar. ("Tabya" yanlıştır)

TA’BİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ARİYE: (Ariyet) Geri verilmek üzere alınan, iğreti. Bir kimsenin geri almak üzere, karşılıksız olarak başkasının faydalanmasına terk ettiği mal. Kullanılmak üzere alınan emanet mal. Devamını Oku

 • VAK’A-İ HAYRİYE: Tar: Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması münasebetiyle kullanılan bir tabirdir. İlk önceleri büyük hizmetleri görülen Yeniçeriler, zamanla nizam ve intizamlarını kaybettikleri gibi, son zamanlarda uygunsuz hareket ve isyanlarla memleketin başına belâ kesildikleri için, ocağın lağvı hayırlı sayılmış ve bu sebeple bu tabir meydana gelmiştir. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • SAÂDET-İ EBEDİYE: Büyük ve ebedî saâdet. Âhiret saâdeti.(Saâdet-i ebediye iki kısımdır. Birinci ve en birinci kısmı: Allah’ın rızasına, lütfuna, tecellisine, kurbiyetine mazhar olmaktır. İkinci kısmı ise; saâdet-i cismaniyedir. Bunun esasları; mesken, ekl, nikâh olmak üzere üçtür. Ve bu üç esasın derecelerine göre saâdet-i cismaniye tebeddül eder. Ve bu kısım saâdeti ikmal ve itmam eden hulud Devamını Oku

 • İSTİHKÂMAT-I DÂHİLİYE: Bir istihkâmın iç tarafında, icab ettiği zaman yapılan müstakil sığınaklar. Devamını Oku

 • BAHRİYE: Donanma ile ilgili işler. Devletin donanma ve deniz askerleri. Devamını Oku

 • EDİLLE-İ AKLİYE: Akıl ile bulunan isbat vâsıtaları, akli deliler. Devamını Oku

 • KARİYE: (C: Kavâri) Uzun burunlu, kısa ayaklı, arkası yeşil bir kuş. * Süngü demirinin keskin yeri. * Kılıcın ve ona benzer şeylerin keskin yeri. Devamını Oku

 • MERAKİB-İ BERRİYE: Araba, otomobil, kamyon, at vs. gibi kara nakil vasıtaları. Devamını Oku

 • MERAKİB-İ BAHRİYE: Vapur, gemi, tekne, kayık vs. gibi deniz nakil vâsıtaları. Devamını Oku

 • FEVZAİYE: Fls: Anarşik. Kanun ve nizam tanımayan hal ve hareket. Devamını Oku

 • TEBLİYE: Eskitme ve çürütme. köhneleştirme. Devamını Oku

 • TEŞFİYE: (Şifâ. dan) İyileştirme, şifalandırma. Devamını Oku

 • MÜRSİYE: Çakılmış. Yerleştirilmiş. Devamını Oku

 • TECEMMÜLÂT-I BEYTİYE: Evde bulunan eşya. Evin nizamını tamamlayan eşya. Devamını Oku

 • HİZMET-İ İMANİYE: İmana ait hizmet. İman ve Kur’an hakikatlarının mukni ve ilmi delillerle anlaşılmasına hizmet etmek; neşrinde, tebliğinde çalışmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar