TABİİYYET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TABİİYYET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TABİİYYET: Tabi'lik. Tâbi olma. Bir kimseye mensub bulunma. Bir devletin teb'asından olma.

TABİİYYET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MA’HUDİYYET: (Ahd. den) Söz verilmiş olma. Ahdedilmiş bulunma. Belli olma. Devamını Oku

 • TEBAİYYET: Uyma, tabi olma. İtaat, inkıyad ve imtisal etme. Devamını Oku

 • MEŞRUİYYET: Meşruluk. Meşru’ olma. Kanuna, şeriata uygun bulunma. Yasak olmayış. Devamını Oku

 • MER’İYYET: Mer’î oluş. Makbul olma. Muteber olma. Hükmü geçer olma. Devamını Oku

 • TABİÎ: Tabiat icabı olan. Tabiatla alâkalı. Normal. Kendiliğinden.(…İşte meşiet-i İlâhiyye ile vücuda gelen işlerde “inşâallah inşâallah” yerine “Tabiî tabiî” demek ne kadar hata ve muhalif-i hakikat olduğunu kıyas et… M.) Devamını Oku

 • MUAFİYYET: Bir hastalığa $karşı aşı ile elde edilen hâl. * Afvolunmuş olma. Bağışlanmış olma. Devamını Oku

 • TEBE-İ TABİÎN: Tabiînden olan birisinden (yâni ikinci derecede olarak) hadis nakletmiş olan. Veya Tabiîn olanlardan ders almış, onlara uymuş müslümanlar. Devamını Oku

 • AİDİYYET: Alâkalılık, ilgililik. Aid olma. Birine mahsus olma. Devamını Oku

 • MERBUTİYYET: Bağlılık. Mensub oluş. Mensubiyyet. Eklilik. Devamını Oku

 • MENSUBİYYET: Mensubluluk, ilgili, bağlı oluş. Alâkalı bulunuş. Devamını Oku

 • FÂİLİYYET: İşleyicilik. Müessir olmak. Fâile mensub ve müteallik oluş. Devamını Oku

 • RAİYYET: Bir hükümdar idaresinde olanlar, birinin idaresine bağlı olanlar. Devletin idâresindeki umum insanlar. * Sürü. Otlatılan hayvan sürüsü. Devamını Oku

 • İSMİYYET: İsim olma hâli, isimlilik. Devamını Oku

 • İSMİYYET: İsim olma hâli, isimlilik. Devamını Oku

 • VİÂİYYET: Kap halinde olma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar