TAASSUBKÂR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAASSUBKÂR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAASSUBKÂR: f. Taassub gösteren. Mutaassıb.

TAASSUBKÂR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BAD-SER: f. Mağrur, kibirli. * Serkeş, isyânkar, âsi. * Taassub ehli, mutaassıb. Devamını Oku

 • MUTAASSIB: Bir şeyi müdafaada ifrat ve inat gösteren. Körü körüne inad ve israr eden. Aşırı derecede kendi tarafını tutan. * Din, millet ve vatanı hakkında çok sevgi, bağlılık ve gayret gösteren. (Bak: Taassub) Devamını Oku

 • MÜTEASSIB: (Asab. dan) Taassub eden, taraftarlık eden. * Son derecede dinine ve milletine taraftarlık besleyen. (Bak: Mutaassıb) Devamını Oku

 • MUTAASSIBÎN: (Mutaassıb. C.) (Asab. dan) Mutaassıb kimseler. Taassubu olan insanlar. Devamını Oku

 • MUTAASSIBANE: (Asab. dan) Mutaassıbca. Mutaassıba yakışır şekilde. Körükörüne. Devamını Oku

 • TAASSUB: (Asab. dan) Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma. * Din bakımından fazla salâbetli olma. * Kendi dinini çok üstün görmek. * Haksız yere husumet etmek. * Bir düşünüşe, bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasını düşünmemek hâli. (Bak: Dimağ)(… Evet İslâmiyetin şe’ni metanet, sebat, iltizam-ı hak olan salâbet-i diniyedir. Yoksa cehilden, adem-i muhakemeden Devamını Oku

 • CİLVE-İ İRÂDE: İrâde ve kasdı gösteren tezahür ve tecelli. Cenab-ı Hakkın kendi bizzat isteği ve iradesiyle yaptığını gösteren oluş ve intizam, mükemmeliyet. (İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine özel bir münasebeti var ki: Bütün âzâsını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Yani: İrade-i İlâhiye cilvesi olan evâmir-i tekviniyeye ve o emirden vücud-u haricî giydirilmiş bir kanun-u emrî Devamını Oku

 • RİAYETKÂR: f. Hürmetkâr, itaatkâr. Sevgi ve saygı gösteren. Devamını Oku

 • MÜTEHARRİM: (C.: Müteharimîn) İhtiyar gibi görünen. Kendini ihtiyar gösteren, yaşlı gösteren. Devamını Oku

 • MUHABBETKÂR: Muhabbetli, sevgi gösteren. Devamını Oku

 • MUVAKKİR: (Vekar. den) Ağırlayan, saygı gösteren. Devamını Oku

 • MÜSAHELEKÂR: f. Kolaylık gösteren. * Kolay sanan. Devamını Oku

 • MÜRŞİDÎN: (Mürşid. C.) Mürşidler, doğru ve selâmetli yolu gösteren kimseler. Devamını Oku

 • GÎTÎ-NÜMA: f. Dünyayı gösteren, cihanı gösteren. Devamını Oku

 • MÜLTEFİT: İltifat edici, teveccüh edip yüz gösteren. İyi muâmele edip dostluk gösteren. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar