TAAB-I DİMAĞÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

TAAB-I DİMAĞÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

TAAB-I DİMAĞÎ: Zihnî yorgunluk. Dimağın yorgunluğu.

TAAB-I DİMAĞÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAAB-ÂVER: f. Yorgunluk veren. Devamını Oku

 • TAAB: Yorgunluk. Sıkıntı. Zahmet. Bezginlik. Eziyet. Devamını Oku

 • TELAFİF-İ DİMAĞİYE: Dimağın lif lif olmuş hâli. Devamını Oku

 • LEYL-İ DİMAĞ: Dimağın bozukluğu. Zihnin iyi çalışmaması. Devamını Oku

 • ZİHİN: (Zihn) Anlama, bilme, hatırlama kuvveti. Anlama kuvvet ve istidadı. Hıfz kabiliyeti. (Bak: Dimağ) Devamını Oku

 • HALİTA-İ DİMAĞÎ: f. Akıldaki muhtelif mes’ele ve fikirler. Dimağdaki karışık, muhtelif bilgiler. Devamını Oku

 • DEMG: Başı, dimağa erişinceye kadar yarmak. Dimağa vurmak. * Güneşin sıcaklığı dimağa tesir etmek. Devamını Oku

 • KELÂL-İ DİL: Gönül yorgunluğu. Devamını Oku

 • DİMAĞ: Beyin. Kafanın içi. (Bak: Kalb)(Dimağda merâtib var birbiriyle mültebis ahkâmları muhtelif. Evvel tahayyül olur so a tasavvur gelir.So a gelir taakkul, so a tasdik ediyor so a iz’an oluyor, so a gelir iltizam so a itikad gelir.İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Herbirinden çıkar bir hâlet; salâbet itikaddan.Taassub iltizamdan, imtisal iz’andan, tasdikten iltizam, taakkulde bitaraf, bibehre Devamını Oku

 • DİSİPLİN: Fr. Uyulması lâzım gelen kaide ve yasaklar. * Nizam ve intizam te’mini için zihnî, ahlâkî, ruhî, cismanî tâlim ve terbiye. Devamını Oku

 • TEAB: (Bak: Taab) Devamını Oku

 • EDMİGA: (Dimağ. C.) Beyinler, dimağlar. Devamını Oku

 • MÜSTERVİH: (Rahat. dan) Dinlenen. İstirahat eden. Yorgunluğunu gideren. Devamını Oku

 • CEMALULLAH: Allah’ın cemâli.CEMAM : Rahat olmak. Dinlenip yorgunluğu gidermek. İstirahat etmek. Devamını Oku

 • HARİCE TEMESSÜL: Zihnî olan kelâmın hâricî âlemdeki kanunlara uygun şekilde tanzim edilişi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar