ŞÜSUB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ŞÜSUB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ŞÜSUB: Atın ince ve zayıf olması. * Şiddet.

ŞÜSUB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NEMAS: Kılın ince olması. Devamını Oku

 • ZECEC: Kaşın uzun ve ince olması. Devamını Oku

 • ŞÜZUB: Davarın ince belli olması. Devamını Oku

 • REHAMET: Sözün, sesin yavaş, ince ve tatlı olması. Devamını Oku

 • RÜSUB: Kab içinde kalan su. * Suyun dibine batmak. * Tortu, dibe çöken, çöküntü. Devamını Oku

 • LÜSUB (LESB): Yapışmak. Devamını Oku

 • İDDET-İ VEFAT: Fık: Ölüm neticesinde icab eden iddet. Kocası ölen kadın hür ise 130 gün, cariye ise 65 gün iddet bekler. Devamını Oku

 • KAMİS: Gömlek. * Döl yatağını kaplayan ince deri. * Bâzı nebatlardaki ince zar. Devamını Oku

 • MURAKKIK: Tecvidde bir harfi ince okumağa; terkik, ince okunan harflere ise; murakkık denir ki, şunlardır: Elif, nun, şın, ra, ha, dal, yâ, se, ayın, lam, mim, kef, sin, vav, fe, te, cim, he, ze, bâ, zel. Devamını Oku

 • ERAKK: Çok ince, ziyade rakik, ince ve yumuşak. Devamını Oku

 • ARAKK: Çok ince. En ince. Ziyâde rakik olan. Devamını Oku

 • GUBARÎ: Eski harflerle yazılan bir çeşit ince yazı. Bu isim Arapça toz demek olan gubardan alınmıştır. Yazı, toz gibi ince yazıldığı için bu adı almıştır. Eski Türk devletlerinde güvercin postalarıyla gönderilen mektuplar bu yazı ile yazılırdı. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • KAFES: Tel, ince demir veya ağaç çubuklarından yapılan ve içine kuş ve saire konulan şey. * Dışardan içerisi görünmesin diye, ince tahta çubuklarından yapılıp harem pencerelerine takılan siper, * Ahşap bir binanın kaplama ve sıvası olmaksızın direklerden ibaret taslağı. Devamını Oku

 • KALEM: (C.: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış. * Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet. * İfâde. Üslub. * Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri çelik âlet. * İnce boya, fırçası. * Yazı enva’ı. * Resim. Nakış. * Resmi dâirelerde kâtiplerin çalıştıkları oda. * Ağacı Devamını Oku

 • KITMİR: Ashab-ı Kehf’in köpeğinin adı. * Hurma ile çekirdeğinin arasındaki ince zar. Çekirdeğin arasındaki ince pürüz. * Hakir ve küçük olan şeylerde mesel olmuştur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar