SÜR’AT-İ MÜMKİNE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SÜR’AT-İ MÜMKİNE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SÜR'AT-İ MÜMKİNE: Mümkün olan çabukluk.

SÜR’AT-İ MÜMKİNE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SÜR’AT: Çabukluk. Hız. Devamını Oku

 • ZUDÎ: f. Tezlik, çabukluk. Devamını Oku

 • CELDA: Sür’at. Çabukluk. * şecaat. Devamını Oku

 • ÇÜSTÎ: f. Atiklik, çeviklik, çabukluk. Devamını Oku

 • TİZÎ: f. Çabukluk, tezlik. * Keskinlik. * Sıklık. Devamını Oku

 • HIZ: Sür’at, çabukluk.* Gayret, şevk. * Fiz: Alınan yolun zamana oranı. Devamını Oku

 • BEHKEŞE: Emir ve işde çabukluk, bir işi acele yapma. Devamını Oku

 • BAHDELE: İşte çabukluk gösterme. * Eğilme, kırılma. (Kürek kemiği için). Devamını Oku

 • ŞİTAB: f. (Şitâften: Koşmak fiilinin kökü) Seğirtmek, koşmak. Çabukluk, acele etmek. Devamını Oku

 • YORDAM: t. Edâ. * Alâyiş, tantana, debdebe. * Meleke, çalım, çeviklik, alışkanlık, yatkınlık. Çabukluk. Devamını Oku

 • ACELE: Çabuk, çabukluk. Bir işi çabuk yapmaya ve çabuk bitirmeye çalışma, ivedilik. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ MÜMKİNE: Mümkün olan hüküm, kaziyye.(Meselâ: Kim iki rekât namazı filan vakitte kılsa, bir hac kadardır. İşte iki rekât namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği hakikattır. Herbir iki rekât namazda bu mâna külliyet ile mümkündür. Demek şu nevideki rivayetler vukuu bilfiil dâimi ve külli değil, zira kabulün madem şartları vardır. Külliyet ve daimilikten çıkar. Devamını Oku

 • MÜSENNA: Kat kat olan. * İkili. İki bölümden meydana gelmiş olan. İki kat olan, iki noktalı olan, iki defa nâzil olan Sure-i Fâtiha. Gr: İki şahsa veya iki şeye delâlet eden kelime. (Bak: Seb’ul-mesâni) Devamını Oku

 • MÜMKİN-ÜL VÜCUD: Varlığı mümkün olan. Devamını Oku

 • MÜMKİN: Olabilir veya olmayabilir. İmkân dahilinde olan. Mümkün. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar