SÜNUHAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SÜNUHAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SÜNUHAT: (Sünuh. C.) Kalbe gelen mânalar, doğuşlar. (Bak: Sâniha)

SÜNUHAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SÜNUH: (C.: Sünuhat) Çok düşünmeden akla ve kalbe gelen mânâ. * Zuhur etmek. Vaki olmak. * Sözü kinâye ve târiz ile söylemek. * Kolay olmak. * Birini güçlüğe düşürmek. Devamını Oku

 • NUHAT: Nahiv (gramer) âlimleri. Devamını Oku

 • İLHAMAT: İlhamlar. Allah tarafından kalbe gelen mânalar. Devamını Oku

 • TULUAT: (Tulu’. C.) Hazırlıksız olarak birden kalbe gelen mânalar, ilhamlar. Doğuşlar. Devamını Oku

 • SANİHÂT: (Sâniha. C.) Çok düşünmeden akla, fikre gelen şeyler. (Bak: Sünuh) Devamını Oku

 • İLHAM: Allah tarafından kalbe gelen mâna.(İlhamın ekserisi vasıtasız olarak kalbe gelir. İlhamın en cüz’îsi ve basiti hayvanat ilhamıdır. So a avâm-ı nâsın ilhamatıdır. So a melâikenin ilhamatıdır, so a evliya ilhamatıdır, so a melâike-i izam ilhamatıdır… S.) (Bak: Vahiy)(İlham, aslında bir şeyi bir defada yutmak mânasına “lehm” den if’al olup, lahzada yutturmak mânasınadır. E.T.) Devamını Oku

 • HACİSE: (C.: Hevâcis) Merak, kalbe gelen endişe. Devamını Oku

 • HATIRAT-I KALB: Kalbe gelen hatıralar ve mânâlar. Devamını Oku

 • MÜLHEM: Kalbe doğmuş. Allahın, ilham ile kalbe bildirdiği. Devamını Oku

 • DÜRER-İ SEMAVÎ: Aslı vahiy ile gelen, parlak hakikatlı mânalar. Semâvi inciler. Devamını Oku

 • SEVANİH: (Sâniha. C.) İçe doğan fikirler. Devamını Oku

 • İHTAR: Hatırlatmak. Dikkati çekmek. Tenbih. Uyarma. Kalbe gelen doğuş, ilham.(… Fakat dinî olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı Rahmanîdir. Nasıl ki, çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır.L.) Devamını Oku

 • ZUHURÂT: Birden oluveren şeyler. Hesapta olmayan umulmadık hâdiseler. * Sünuhat. (L.R.) Devamını Oku

 • HEYHAT: Teneffür ve tehassür ifâde eder; “sakın, savul, yazıklar olsun, uzak ol” mânalarına geldiği gibi, daha ziyade; Eyvah, yazık, ne yazık, ne kadar uzak… gibi mânalar için söylenir. Devamını Oku

 • MEŞHUR HADİS VEYA HADİS-İ MEŞHUR: Asr-ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm-i yakin derecesinde karib bir surette kalbe itmi’nan verir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar