SÜLLAF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SÜLLAF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SÜLLAF: (Selef. C.) Selefler. Önce gelip geçmiş olanlar.

SÜLLAF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ESLÂF: (Selef. C.) Selefler, evvelkiler, geçmişler. Devamını Oku

 • İSTİSLAF: (Selef. den) Birinin yerine geçme. Selef olma. Devamını Oku

 • ZÂİLÂT-I FÂNİYE: Gelip geçici olanlar, bir hâlde durmayıp gidenler. Devamını Oku

 • AFİLÛN (AFİLÎN): (Afil. C.) Gelip geçici, fâni olanlar. * Gözden kaybolup gidenler. Uful edenler. Devamını Oku

 • SELEFİYE: İtikadca Ehl-i Sünnet Mezhebi üzerinde olan Sahabe ve Tâbiîn’in gittikleri yol. Ve bu yolda giden fakihler, muhaddisler ve bu mezhebden olanlar. * Cenab-ı Hakk’ın varlığında ve diğer hususlarda Kur’an-ı Kerim aşikâr ne söylemiş ise aynen kabul edenler. Bunlara “Eseriyye” de denir. Devamını Oku

 • SELEF-İ SÂLİHÎN: Ehl-i Sünnet ve Cemaat’in ilk rehberleri: Tabiîn ile Ashabın ileri gelenleri ve Tebe-i Tabiînden olan müslümanlar. Devamını Oku

 • SIRR-I TEKLİF: İnsanların dünyaya gelip, Allah (C.C.) tarafından vazifelendirilmelerinin hikmeti. Dünyaya gelip vazife sahibi olmanın sırrı. (Bak: Teklif) Devamını Oku

 • MUHKEMAT: Muhkem olanlar. Sağlam ve kuvvetli olanlar. * İçinde hüküm bulunan ve mânası açık olanlar. Devamını Oku

 • MUHKEMAT: Muhkem olanlar. Sağlam ve kuvvetli olanlar. * İçinde hüküm bulunan ve mânası açık olanlar. Devamını Oku

 • ETBA’: Tâbi olanlar, bağlı olanlar, emri altında bulunanlar. (Cenâb-ı Hakka ve Resul-ü Ekreme (A.S.M.) tâbi ve muti olan veli bir üstâdın ve bir mürşid-i ekmelin gösterdiği Hak ve hakikat, iman ve Kur’ân yolunda gidenler, ona tâbi’ olanlar.) Devamını Oku

 • SIDDÎKÎN: Sıddık olanlar, Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar. Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar ve Onun izini takib edenler. Allah yolunun sadakatte en ileri olanları. Devamını Oku

 • VÂRİSÎN: (Vârisûn) Vâris olanlar. Vârisler. Devamını Oku

 • SÂLİMÎN: (Sâlim. C.) Sağ, sağlam ve sıhhatta olanlar. Sâlimler. Devamını Oku

 • HAYR-UL FÂSİLÎN: Âdil olanların, hâkimlerin en hayırlısı. Devamını Oku

 • HÂSİRÎN: (Hâsir. C.) Zarar görmüş olanlar, ziyana uğramış kimseler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar