SULBÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SULBÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SULBÎ: Birinin sulbünden gelme. Kendi evlâdı. Kendi oğlu.

SULBÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VELED-İ SULBÎ: Öz oğul, evlenmekle hâsıl olan kendi soyundan gelen çocuk. Devamını Oku

 • SULBİYE: Nesebi hâlis olan. Devamını Oku

 • SULB: Sert, katı. Taş gibi olan. * Omurga kemiği. * Sülâle, zürriyet. Devamını Oku

 • SULBİYET: Katılık, sertlik. Taş gibi olmak. * Cisimlerin katı hâli. * Mc: Duygusuzluk. Devamını Oku

 • YESER: Kolaylık, sühulet. * Birinin sağ tarafından gelme. * Yün, ip gibi şeyleri bükme. Devamını Oku

 • İNDİYYAT: (İndî. C.) Birinin kendince uydurduğu şeyler. Bir kimsenin kendi görüş ve inanışına göre söylediği sözleri. Devamını Oku

 • RUBU’: (Rub’. C.) Dörtte birler. * Metrenin kabulünden evvel ipekli, yünlü, basma ve emsali kumaş, bez ve sairenin ölçülmesinde kullanılan çarşı arşınının kesirlerinden birinin adıdır. Devamını Oku

 • KIYAM-I BİNEFSİHÎ: (Kıyâm-ı bizâtihî) : Fık: Varlığı, durması kendi zâtı ile olmak mânasında bir sıfat-ı İlâhîdir. Şöyle ki: Hak Teâlâ’nın ezelî ve ebedî olan varlığı kendi zâtı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zâtının muktezasıdır. Aslâ başkasının değildir. Bunun için, Allah Teâlâ’ya “Vâcib-ül Vücud” denir. (Bak: Vücud) Devamını Oku

 • TAZALLÜM: Bir haksızlıktan sızlanmak. Şikâyet etmek. * Birinin hakkını veya malını gasbetmek. * Mazlum olmak. * Zulmü kendi nefsine isnad etmek. Devamını Oku

 • HUDUS: Yeniden meydana gelme. So adan peyda olma. Yok iken vücuda gelme. Devamını Oku

 • TEMEYYÜ’: Sulanma, sulu hâle gelme. Akma. Cıvıklaşma, sıvı hâle gelme. Devamını Oku

 • MAKDEM: (C.: Makadim) (Kudum. dan) Dönüp gelme. Gelme. Devamını Oku

 • MUSALLEB: (Sulb. dan) Katılaştırılmış. Devamını Oku

 • ASLÂB: (Sulb. C.) Sulbler, beller. Devamını Oku

 • ASALETEN: Vekil olmayış. Kendi işini kendi namına bizzat kendisi yapmak üzere. Kendi nâmına olmak üzere. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar