ŞİRAZE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ŞİRAZE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ŞİRAZE: f. Kitap ciltlerinin iki ucuna konulan ve yaprakları muntazam tutan, ibrişimden örülmüş ince şerit. * Pehlivan kispetinin paçası. * Mc: Düzen, nizam, esas.

ŞİRAZE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞİRAZE-BEND: f. Şiraze bağlayan. * Düzenleyen, tanzim eden, düzen veren. Devamını Oku

 • MIKLEB: Eski kitap ciltlerinin sol kenarındaki kapak. Ekseriya okunan yer belli olsun için araya konurdu.* Saban demiri. Devamını Oku

 • KANUN: (C.: Kavânin) Herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar. * Kaziye-i külliye. Kâinatta Allah’ın koyduğu değişmez nizam. Devamını Oku

 • İSTİF: İtl. Muntazam yığın. Sıralanmış eşya. Yığma. Nizam. Sıra. Dizi. Devamını Oku

 • NİZAMÂT: (Nizam. C.) Nizamlar, muntazam şeyler, düzenler. Devamını Oku

 • FLAMA: Mızrak ve süngü ucuna takılan, gemi direğine çekilen ince bayrak. Devamını Oku

 • ABDESTAN: f. Su ibriği, abdest ibriği. Devamını Oku

 • EVCÜMEND: f. Top, küme, yığın, toplanma. * Toplu, idareli, evini muntazam tutan. Hanesini iyi ve tertipli bir hâlde bulunduran. Devamını Oku

 • KAFES: Tel, ince demir veya ağaç çubuklarından yapılan ve içine kuş ve saire konulan şey. * Dışardan içerisi görünmesin diye, ince tahta çubuklarından yapılıp harem pencerelerine takılan siper, * Ahşap bir binanın kaplama ve sıvası olmaksızın direklerden ibaret taslağı. Devamını Oku

 • RAKK: Kitap, sahife. * Kâğıt yerine kullanılan ince deri parçası. * Tomar. * Yama. Devamını Oku

 • RAKK: Kitap, sahife. * Kâğıt yerine kullanılan ince deri parçası. * Tomar. * Yama. Devamını Oku

 • FOYA: İtl. Gizli oyun, hile. Göz boyacılığı, sahtekârlık. * Elmasların yuvalarında yatağına konulan ince madeni yaprak. Devamını Oku

 • MAYE: Damızlık. * Esas. Temel. * Bir şeyin mayalanması ve ekşimesi (tahammürü) için konulan madde. * Para, mal. İktidar. Güç. * İlim. * Dişi deve. Devamını Oku

 • NA-ENDAM: f. Muntazam olmıyan. Biçimsiz, gayr-ı muntazam. Devamını Oku

 • KAİDE: Esas. Temel. Düstur. Nizam. Yol. Ayaklık. * Dip taraf. * Bir şeyin meydana gelmesine şart ve düstur olan husus. * Bir ilim ve fennin düsturlarından her biri. * Fık: Hayızdan ve çocuktan kesilmiş kadın. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar