SİNESAF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SİNESAF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SİNESAF: f. Sarılıp kucaklaşmış.

SİNESAF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • INAK: Kucaklaşıp sarılma, muânaka. Devamını Oku

 • MUANIK: Birbirinin boynuna sarılan. Kucaklaşan. Devamını Oku

 • MÜNADEA: Süngü ile birbirine hücum etmek. * Kucaklaşmak. Devamını Oku

 • MÜNADEA: Süngü ile birbirine hücum etmek. * Kucaklaşmak. Devamını Oku

 • TEANUK: Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma. Devamını Oku

 • MUANAKA: Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma. Devamını Oku

 • SİYAK VE SİBAKA MÜLÂYEMET: Sözün evveline güzel bir netice, so asına iyi bir başlangıç olması. Devamını Oku

 • KÜTÜB-Ü SİTTE-İ HADİSİYYE: Hadise dair altı Kitab. Bu eserler en çok tetkik edilmiş, en sahih, en doğru ve mu’teber hadis kitablarıdır.1- Sahih-i Buhâri. Müellifi: Hâfız Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Câfii-i Buharî’dir. Sahih hadisleri tesbit için İslâm ilim merkezlerini dolaşmış, hadis âlimlerinden istifade etmiştir. Cumhurun telâkkisine göre Kur’an-ı Kerim’den so a en sahih kitab ve ilim Devamını Oku

 • HUKUK-U SİYÂSİYYE: Siyasi haklar. Memleket idâresini ve halkın hakkını tanıyan hükümlerin tamamı. Devamını Oku

 • MİNHAC-ÜS SÜNNET: Sünnet yolu. Sünnet caddesi. Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) gittiği, emrettiği şeriat yolu. Devamını Oku

 • SİNİN-İ SÂLİFE: Geçen yıllar. Devamını Oku

 • SÜNAT (SİNÂT): (C.: Sünut Esnât) Sakalı olmyaan veya bir maktar çenesinde olup başka yerinde olmayan köse kimse. Devamını Oku

 • SİBAK U SİYAK: Sözün gelişi. Sözün (öncesinin so aya olan) uygunluğu. Devamını Oku

 • SİCM (SİCÂM): Seyelân etmek, akmak. Devamını Oku

 • HÂDİS-ÜS SİNN: Yaşı taze. Genç delikanlı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar