SINAÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SINAÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SINAÎ: (Sınâiyye) San'atla ve sanayi ile alâkalı. * İnsan yapısı.

SINAÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SINAİYYAT: (Sınâi. C.) Sanatla ilgili olan şeyler. * İnsan yapısı şeyler. Devamını Oku

 • ENDÜSTRİ: Fr. Sanayi, imalât, sanatlar. Hammaddeyi mâmul eşya hâline getirme. Bu da ikiye ayrılır. 1- Küçük sanayi: Ev ve atölyelerde basit âlet ve makinelerle eşya imalâtıdır. 2- Büyük sanayi: Su buharı, akaryakıt, elektrik, atom enerjisi gibi büyük çapta enerji kaynaklarından faydalanılarak fabrikalarda seri hâlde ve çok miktarda yapılan imalâttır. Devamını Oku

 • FABRİKA: Sanayi mâmüllerinin büyük ölçüde imal edildiği yer. Devamını Oku

 • ALE-L-İNSAN: İnsan hakkında. İnsana dâir. İnsan üzerine. Devamını Oku

 • SANAİ’: (Sania. C.) Tertibli, uydurma işler. Tuzaklar. * Sanayi. Devamını Oku

 • MİÂÎ: (Miâiyye) Bağırsakla alâkalı. Devamını Oku

 • CİNAÎ: (Cinâiyye) Cinayetle alâkalı. Devamını Oku

 • ÇAPÛLCU: Düşman toprağına atla hücum edip yağma eden. Akıncı, yağmacı. Devamını Oku

 • MASNU’: (Sun’. dan) San’atla yapılan, yapılmış. Yapma, yapmacık. Devamını Oku

 • KÛH-U TUR: Tur dağı, Sina dağı. Devamını Oku

 • TUR-U SİNA: (Bak: Sina) Devamını Oku

 • TASNİ’: Düzme. Uydurma. Yakıştırma. * Bir san’atla meşgul kılma. * Güzel terbiye etme. Devamını Oku

 • SİNİN: (Sene. C.) Sünun. Seneler. * Sina Dağı. Devamını Oku

 • FER’Î: (Fer’iyye) Esasa âit olmayan. Kollara ve şu’belere âit ve müteallik. Devamını Oku

 • TUVA: Övünmüş, senâ edilmiş şey. * Tur-i Sina dağı eteğinde bir vâdinin adı. * Örülmüş kuyu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar