SILE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SILE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SILE: Bir şâire, yazdığı medhiye karşılığı olarak verilen para.

SILE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İKRAMİYE: Hürmet ve mükâfat için verilen para veya hediye. * Memurlara maaş haricinde ve her sene belli bir zamanda verilen para. * Yapılan iyilik karşılığı olarak verilen hediye veya para. * Satıcı tarafından pazarlığın hâricinde olarak müşteriye yahut arada vasıta olana verilen şey. * Bazı teşekkül ve müesseselerin belirli zamanlarda, hisse sahiplerine kur’a çekerek dağıttıkları Devamını Oku

 • TA’VİZÂT: (Ta’viz. C.) Karşılık olarak verilen şeyler. Ödünç verilen para. Devamını Oku

 • TA’VİZÂT: (Ta’viz. C.) Karşılık olarak verilen şeyler. Ödünç verilen para. Devamını Oku

 • SÜFTECE: (C.: Süfâtic) İçi kovuk boş cisim. * Bir yerden bir yere armağan olarak gönderilen şey. * Yol korkusundan emin olmak için tâcirlere borç olarak verilen para. Devamını Oku

 • REBUN: Pey akçesi, pey olarak verilen para. Devamını Oku

 • KAPORA: (Kaparo) Pey olarak verilen para. Devamını Oku

 • RÜŞVET: Kanunen bir iş gördürmek gayesi ile vazifeli olan kimseye, gayr-i meşru olarak verilen para vesâir menfaat ve fayda. Devamını Oku

 • BIRTIL: (C.: Berâtıl) Rüşvet. * Meşru olmayarak, kanunen bir iş gördürmek için vazifeli olan kimseye rüşvet olarak verilen şey ki, para vesair menfaatlardır. Devamını Oku

 • NAKD: (C?: Nukûd) Madeni para, akçe. * Bir şeyin bedelini peşinen ödemek. * Para olarak bulunan servet. * Vezin ve ayarı tamam olan para. * Bir şeye hırsızlamasına bakma. * Seçmek. * Saymak. Devamını Oku

 • İHBARİYYE: Haber vermek işi. * Kaçak veya kayıp eşyayı haber verene mükâfat olarak verilen para. Devamını Oku

 • PİŞADEST: f. Peşin para ile alış veriş. * İşçiye, çalıştıktan so a verilen para. Devamını Oku

 • CAİZE: (Cevaz. dan) (C.: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği. * Hediye, armağan, bahşiş. * Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san’at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler. Devamını Oku

 • BAHŞİŞ: f. Lütfedip verilen para. Fazladan, iyilik olsun diye verilen. İhsan. Hediye, mükâfat. Devamını Oku

 • HATT-I ŞEHRİYARÎ: Tar: Padişahın yazısı manâsına gelen bir kelimedir. Eskiden padişahlar “hatt-ı hümayun” “hatt-ı şerif” adı verilen emirleri kendi el yazılarıyla yazdıkları gibi, başkalarına yazdırdıklarının başına da imzalarını koyarlardı. İşte bu türlü vesikalardaki padişahların el yazılarına “hatt-ı şehriyarî” denilirdi. Devamını Oku

 • FİDYE: Herhangi bir farzından birini yerine getirmeye gücü olmayan bir kimsenin Cenâb-ı Hak’tan özür dilemek kasdı ile, verdiği para veya sadaka. * Esir veya kölelikten kurtulmak için verilen para. * Fık: Fakirin sabahlı akşamlı bir günlük yiyeceği. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar