Sİ’LA’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sİ’LA’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

Sİ'LA': (C.: Seâli) Helâk. * Cin sâhirleri.

Sİ’LA’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SİYAK VE SİBAKA MÜLÂYEMET: Sözün evveline güzel bir netice, so asına iyi bir başlangıç olması. Devamını Oku

 • KÜTÜB-Ü SİTTE-İ HADİSİYYE: Hadise dair altı Kitab. Bu eserler en çok tetkik edilmiş, en sahih, en doğru ve mu’teber hadis kitablarıdır.1- Sahih-i Buhâri. Müellifi: Hâfız Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Câfii-i Buharî’dir. Sahih hadisleri tesbit için İslâm ilim merkezlerini dolaşmış, hadis âlimlerinden istifade etmiştir. Cumhurun telâkkisine göre Kur’an-ı Kerim’den so a en sahih kitab ve ilim Devamını Oku

 • HUKUK-U SİYÂSİYYE: Siyasi haklar. Memleket idâresini ve halkın hakkını tanıyan hükümlerin tamamı. Devamını Oku

 • MİNHAC-ÜS SÜNNET: Sünnet yolu. Sünnet caddesi. Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) gittiği, emrettiği şeriat yolu. Devamını Oku

 • SİNİN-İ SÂLİFE: Geçen yıllar. Devamını Oku

 • SÜNAT (SİNÂT): (C.: Sünut Esnât) Sakalı olmyaan veya bir maktar çenesinde olup başka yerinde olmayan köse kimse. Devamını Oku

 • SİBAK U SİYAK: Sözün gelişi. Sözün (öncesinin so aya olan) uygunluğu. Devamını Oku

 • SİCM (SİCÂM): Seyelân etmek, akmak. Devamını Oku

 • HÂDİS-ÜS SİNN: Yaşı taze. Genç delikanlı. Devamını Oku

 • HÂDİS-ÜS SİNN: Yaşı taze. Genç delikanlı. Devamını Oku

 • SÜKUL (SÂKİL): Evlâdı ölüp yalnız kalan kadın. Devamını Oku

 • EDBAR-ÜS SÜCUD: Akşam namazından so a kılınan iki rek’at nafile namaz. Devamını Oku

 • MUKÎM-ÜS SÜNNET: Hz. Muhammed’in (A.S.M.) Tevrat ve Zebur’daki ismi, sünnet ikame eden. Devamını Oku

 • SÂHİB-ÜS SEYF: Kılınç sahibi. Maddeten kuvvetli olup, maddi cihad ile vazifeli olan. Devamını Oku

 • SÂLİS(E): Üçüncü. * Sâniyenin altmışta biri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar