ŞİKA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ŞİKA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ŞİKA: (Şekve. C.) Şikâyetler, sızıltılar.

ŞİKA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞEKERRİZ: f. Pek tatlı, şeker saçan. * Sevinçten dolayı gelen gözyaşı.şEKEVAT : (şekve. C.) şikâyetler. Devamını Oku

 • MUHKEMAT-I KUR’ANİYYE: Mânası açık ve te’vile ihtiyacı olmayan âyetler. Başka bir mânaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan âyetler. Bu âyetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla aslâ te’vile muhtaç olmazlar. Bâzı şeylerin haram olması veya enbiya kıssaları (Ekasis-i enbiya) gibi. Devamını Oku

 • ŞEKVE: Şikâyet etmek. * Siyahça oğlak derisi. Devamını Oku

 • ŞİKAYAT: (Şikâyet. C.) Şikâyetler. Devamını Oku

 • ŞEKAYA: şikâyetler. Memnuniyetsizlikler. Devamını Oku

 • KUUR: (Ka’r. C.) Dipler, derinlikler. Nihâyetler. Devamını Oku

 • EYALAT: (Eyâlet. C.) Valilerin idareleri altında olan memleketler, vilâyetler. Devamını Oku

 • ÂYÂT-I NÂSİH: Sâbık olan şer’i hükmün kaldırıldığını beyan eden âyetler. (Bak: Nesh) Devamını Oku

 • ÂYÂT-I KİBRİYÂ: Allah’ın kibriyasını ve büyüklüğünü gösteren âyetler, deliller ve eserler. Devamını Oku

 • NUKUL: Nakiller, rivâyetler. Başkasından anlatılanlar. Hikâyeler. Devamını Oku

 • FAHL: İleri gelen. Üstün. Hatırı sayılır adam. * Erkek. (hayvan) * Aygır. * Beyitler, hadis-i şerifler, rivâyetler anlatan kimse. Devamını Oku

 • KARİA: (A, uzun okunur) Ansızın gelen belâ. Kıyâmet. * Belâ ve musibetten hıfz-ı İlâhiye dâir okunan dua ve âyetler. * Peygamberimiz’in (A.S.M.) düşman üzerine saldığı asker grubu. * Pek şiddetli rüzgâr. Devamını Oku

 • FÜYUZ: (Feyz. C.) Feyizler. İnâyetler. Keremler. * Suyun çoğalıp taşması. * İnsanın içindeki gizli şeyleri saklamayıp izhar etmesi. * Bir haberin fâş ve şayi’ olması. Devamını Oku

 • VAHY-İ SARİHÎ: Hem sözü, hem mânası tam vahiy olan. (Âyetler ve kudsi hadisler gibi) Resul-ü Ekrem burada sırf tebliğ edendir. Müdahalesi yoktur. Devamını Oku

 • HİZB-ÜL KUR’AN: Kur’an Cemaatı. Kur’an’a ciddi ve samimi olarak bağlanıp, ona hizmet için mücahidane bir surette çalışan ve fenâlıklardan korunan müslümanların topluluğu ve cereyanı. * Kur’an’ın bir cüz’ünün dörtte biri. * Zikir ve dua için Kur’an’dan alınmış bir kısım âyetler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar