SEVR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SEVR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SEVR: Öküz, boğa. * Koz: Boğa burcu. * Dünyaya müekkel melâikeden birisinin ismi. (Bak: Sahretullah)

SEVR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SİTTE-İ SEVR: Güneş’in Sevr burcunda bulunduğu Nisan ayında fırtınalariyle meşhur olan altı gün. Devamını Oku

 • SİTTE-İ SEVR: Güneş’in Sevr burcunda bulunduğu Nisan ayında fırtınalariyle meşhur olan altı gün. Devamını Oku

 • SÜFYAN-I SEVRÎ: (Hi: 91-161) Büyük âlim ve müçtehidlerdendir. Kûfe’de doğmuştur. Devamını Oku

 • AYN-ÜS SEVR: Boğa gözü. * Koz: Semânın kuzey yarım küresinde bulunan boğa burcunun en parlak yıldızı. Devamını Oku

 • SERETAN: Tıb: Kanser hastalığı. * Yutmak. * Yengeç. * Cevza Burcu ile Esed Burcu arasındaki burcun ismi. (Rumi 9 Haziran’da başlar) Devamını Oku

 • ALESSEVRİ VELHUT: (Ale-s-sevri ve-l hut) Öküz ve balık üzerinde.Risale-i Nur Külliyatından Lem’alar adlı eserin Ondördüncü Lem’asında bu mevzuizah edilmiştir. Nümune olarak bir parçası aşağıda dercedilmiştir:(Hamele-i arş ve semâvat denilen melâikenin birinin ismi “Nesir” ve diğerinin ismi “Sevr” olarak dört melâikeyi, Cenâb-ı Hak, arş ve semâvata Saltanat-ı Rububiyetine nezaret etmek için tâyin ettiği gibi, semavatın bir Devamını Oku

 • SAHRETULLAH: Kudüs’te, Beyt-i Mukaddes’te çok eski ve tarihî bir kaya. Hazret-i Peygamber (A.S.M.), Mir’ac gecesinde bu kayadan uruc ettiği hakkında rivayet vardır. Bu kayaya “Hacer-i Muallak” da denir.(Felsefenin ruhsuz kanunları pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hilkat-i arziye ve vaziyet-i fıtriyesini bu meyve ile nurlu, ünsiyetli bir tarzda, “Sevr ve Hut” namlarındaki iki meleğin omuzlarında, yani Devamını Oku

 • UZZA: İslâmiyetten evvel câhiliyet devrinde büyük putlardan birisinin ismi. Devamını Oku

 • MUZARİ’: Ortak. Arkadaş.Benzer, müşabih. * Gr: Geniş zamanı ifade eden fiil hali. “Yazar, okur, görür, gelir” gibi. * Edb: Aruz kalıplarından birisinin ismi. Devamını Oku

 • VEHHABÎ: Muhammed İbn-i Abdulvehhab nâmında birisinin sebeb olduğu İslâmî bazı mes’elelerde ifrat gösteren ve dört hak mezheb hâricinde bir mezhepten olan. Fıkıhta Hanbelî, itikadda İbn-i Teymiye’ye bağlıdırlar. Tarikatlarına Muhammediye ismi verirler. Devamını Oku

 • VÂRİS: Cenab-ı Hakk’ın bir ismi. * Mirasçı. Kendisine miras düşen. Mirasa konan. Vefat eden birisinin maddî veya manevî mal ve mülkünde kullanmaya, tasarrufa salâhiyetli olan. Devamını Oku

 • MÜNKER: Allah’ın (C.C.) râzı olmadığı şey. * İnkâr edilmiş olan. * Şeriatın kabâhat ve haram diye bildirdiği şey. Makbul ve müstehab olmayıp, günah ve kabahat olan. * Mezardaki suâl meleklerinden birisinin ismi. Diğerinin ise “Nekir” dir. Devamını Oku

 • SIRR-I TEKLİF: İnsanların dünyaya gelip, Allah (C.C.) tarafından vazifelendirilmelerinin hikmeti. Dünyaya gelip vazife sahibi olmanın sırrı. (Bak: Teklif) Devamını Oku

 • CEBHE: Yüz, ön taraf. Harp sahası. Muharebe edilen yer. * Alın. * Bir binanın veya o cinsten bir şeyin ön tarafı. * Gökteki ayın menzillerinden birisinin ismi olup arslan suretinin cephesidir, dört yıldız arslan alnına benzetilmiştir. * Bir kavmin ve cemaatin seyyidi. Devamını Oku

 • CEBHE: Yüz, ön taraf. Harp sahası. Muharebe edilen yer. * Alın. * Bir binanın veya o cinsten bir şeyin ön tarafı. * Gökteki ayın menzillerinden birisinin ismi olup arslan suretinin cephesidir, dört yıldız arslan alnına benzetilmiştir. * Bir kavmin ve cemaatin seyyidi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar