SEVDED Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SEVDED kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SEVDED: Ulu olmak.

SEVDED ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VÜCUB: Vâcib ve lâzım olmak. * Sâbit olmak. * Sukut ve vuku. * Sübut ve temekkün cihetiyle lâzım olmak. Bırakılması mümkün olmamak. * Güneşin batması. * Muztarib olmak. Devamını Oku

 • SAFA: Gönül şenliği, eğlence. * Duru olmak, itmi’nan ve meserret üzere olmak. Temiz, sâfi olmak. * Hava açık ve ayaz olmak. * Mekke-i Mükerreme’de bir yerin ismi. Devamını Oku

 • SAÂDET: Mes’ud oluş. Talihi iyi olmak. Mutluluk. Said olmak. Allah’ın rızasına ermiş olmak. Her istediğine kavuşmuş olmak. Devamını Oku

 • KIDEM: Öncelik ve eskilik. * Evveli bulunmamak. Ezeli olmak. * Başkasından daha önce olmak. Zamanca daha evvelki olmak. Rütbece daha yüksek olmak. * Cenab-ı Hakkın “Kıdem” sıfatı, yâni; ebedî ve ezelî oluşu. Devamını Oku

 • MÜTEVECCİH: Yönelmiş, dönmüş. Bir yere doğru yola çıkan. * Birisine karşı iyi düşünce ve sevgisi olmak. İhsan ve iltifat üzere olmak. * Pir-i fâni olmak. Devamını Oku

 • SALAHİYET: Bir işe karışmağa veya o işi yapmağa hakkı olmak, vazifeli olmak, bir iş için emir almış olmak. * Bir dâvaya bakabilmek. Devamını Oku

 • USÜVV: Kaba ve iri olmak. * Katı olmak. * Gece karanlık olmak. * Yakın olmak. Devamını Oku

 • TEVAZÜN: Denklik. Müvâzene hâsıl olmak. Aynı tartıda olmak. Karşılıklı iki taraf da vezinde müsâvi olmak. Denkleşmek. Devamını Oku

 • TEVAZÜN: Denklik. Müvâzene hâsıl olmak. Aynı tartıda olmak. Karşılıklı iki taraf da vezinde müsâvi olmak. Denkleşmek. Devamını Oku

 • DARAA: Tevazu etmek, alçak gönüllü olmak. * Emre uymak, muti olmak. * Zayıf ve zelil olmak. Devamını Oku

 • REHL: Sülpük olmak. Kendini salıvermek. * Acı çekmek, muztarib olmak. * Çok uyumaktan yüzü şişip uyuşuk olmak. Devamını Oku

 • MEHANET: Küçültme. Küçük görülme. * Hor ve zelil olmak. Zayıf ve zebun olmak. * Tedbiri azca olmak. Devamını Oku

 • TAARR: Ari olmak, temiz ve pâk olmak, beri olmak. Döşeğinde dönüp ızdırap çekmek. Devamını Oku

 • REKAKET: Kekeleme, dil tutukluğu. * Sözün kusurlu oluşu. Belagattan mahrum olmak. * Zayıf ve ince olmak, yufka olmak. * El ile cismin hacmi ve cüssesini anlamak için yoklamak. * Gevşeklik, zayıflık, dermansızlık. Devamını Oku

 • TEKBİT: (Cihaz) Az olmak. * Asan olmak, kolay olmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar