ŞEVAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ŞEVAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ŞEVAR: Ev esvabı, elbise, libas. * Heyet.

ŞEVAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞEVARİ’: (Şâri’. C.) Büyük yollar, caddeler. Devamını Oku

 • ŞEVARİB: (Şârib. C.) Bıyıklar. Devamını Oku

 • EVARİN: f. Güzel olmayan, çirkin. Devamını Oku

 • ŞEVARİD: (Şâride. C.) Dağılmış, dağınık şeyler. Devamını Oku

 • EVAR(E): f. Hükümet dairelerine ait defterler, resmî defterler. * İmaret. Devamını Oku

 • ABA: Ekseriyetle yünden yapılmış, bol giyimli bir libas, elbise. (Peygamber Efendimiz de (A.S.M.) bu libası giyerlerdi.) Devamını Oku

 • CAME: f. Evde giyilen bol elbise. Elbise, çamaşır. Sevb, libas. Devamını Oku

 • KAFTAN: Ekseriya mükâfat ve taltif olarak giydirilen süslü üstlük elbise. Hil’at, esvab. Devamını Oku

 • URBA: (Aslı dır.) İtl. Esvab, elbise. * Arabçada: Ukde, köstek, büklüm, düğüm. * Zekâvet. * Mekir, hile. Devamını Oku

 • ZİNE: Düzgün. * Libas, elbise. Devamını Oku

 • BÜRDE: Hırka. Üstten giyilen libas, elbise. Devamını Oku

 • HEY’ET-İ İÇTİMAİYE: İçtimaî heyet. Topluluğa âit heyet. Toplantı heyeti. Devamını Oku

 • TAHDİS-İ NİMET: Cenab-ı Hakk’a karşı şükrünü edâ etmek ve teşekkür etmek maksadiyle nâil olduğu nimeti anlatmak, onunla sevincini ve şükrünü bildirmek. (Bak: Küfran-ı ni’met)(Bâzan tevâzu’, küfran-ı ni’meti istilzam ediyor, belki küfran-ı ni’met olur. Bâzan da tahdis-i ni’met, iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çâre-i yegânesi ki; ne küfran-ı ni’met çıksın, ne de iftihar olsun. Meziyet Devamını Oku

 • ESVAB: (Sevb. C.) Sevbler, giyecekler, giyimler. Devamını Oku

 • MİRT: (C: Mürât) Yünden veya haz denilen kumaştan elbise. * Kadınların, esvapları üstüne giydikleri elbise. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar