SEVAD-ÜL KALB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SEVAD-ÜL KALB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SEVAD-ÜL KALB: Kalbin ortasında var olduğu farzedilen kara leke. (Bak: Süveyda-ül kalb)

SEVAD-ÜL KALB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SÜVEYDA-ÜL KALB: (Sevâd-ül kalb, Sevdâ-ül kalb) Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki gizli günah. Buna Habbet-ül kalb, Esved-ül kalb de denir. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i idrak ve basiret olarak kabul edilir. Bir kısım âlimler de “Kalbin dahili olan akıldan Devamını Oku

 • SEVDA-ÜL KALB: Kalbdeki siyah nokta. (Bak: Süveyda) Devamını Oku

 • BÂTIN-I KALB: Kalbin içi. Kalbdeki hisler.(Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mâna-yı harfiyle sev. Mâna-yı ismiyle sevme. “Ne kadar güzel yapılmış” de. “Ne kadar güzeldir” deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünki: Bâtın-ı kalb, âyine-i Samed’dir ve O’na mahsustur. S.) Devamını Oku

 • SEVAD-I A’ZAM: Büyük şehir. * Mekke-i Mükerreme. * İnsanların ekseriyeti.(Maişetçe neden bu kadar muktesit yaşıyorsun? diyenlere cevaben: Ben sevad-ı azama tâbi olmak isterim, sevad-ı azam ise; bu kadar tedarik edebilir. Ben ekalliyet-i müsrifeye tâbi olmak istemem, demişlerdir.) (Tarihçe-i Hayat) Devamını Oku

 • SAMİM-ÜL KALB: Kalbin içi. Devamını Oku

 • ZİYA-YI KALB: Kalbin ziyası, nuru, ışığı. Kalbin iman nuruyla ziyalanması, uyanması, gafletten halâs olması. Devamını Oku

 • SEKTE-İ KALB: Kalbin durması. Kalbin sekteye uğraması. Devamını Oku

 • SEVAD-ÜL AYN: Göz bebeği. Devamını Oku

 • DARABAN-I KALB: Kalb çarpıntısı, kalbin vuruşu. Devamını Oku

 • KALB: Vücudun kan dolaşımı merkezi. Yürek. * Gönül. * Herşeyin ortası. * Bir halden diğer bir hale çevirme. Değiştirme. *İmanın mahalli. * Fuâd, sıkt-ül ilim, tâbut-ül ilim, beyt-ül hikmet, via-i ilim de denilir. (Dâima değiştiği ve hareket halinde olduğu için kalb ismi verilmiştir.) Bir şeyi geri döndürmek ve çevirmek. * Yüreğe vurmak veya dokunmak. Gönüle Devamını Oku

 • HİCAB-I KALB: Kalbin boşlukları arasındaki zarların her biri. Devamını Oku

 • ZÜHD-Ü KALB: Kalben dünyaya değil, Allah rızasına müteveccih olmak. Kalbin dünya alâkalarından kesilmesi. Devamını Oku

 • SEVAD: Karaltı. Uzakta karaltı halinde görülen kalabalık. * Ekseri insanlar. * Şehir. Kasaba. Karye. Köy. * Karartı. Yazı karalama. Devamını Oku

 • SEVAD-I MÜSLİMÎN: İslâm cemaatı. Devamını Oku

 • AN-SAMİM-İL KALB: Can ve yürekten, kalbden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar